Autyzm test – jakie są testy do badania osób z autyzmem?

spektrum autyzmu test, testy do badania osób z autyzmem

Genetyczne testy do badania osób z autyzmem mogą pomóc poznać przyczynę zaburzeń.

👉 Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rozpoznanie autyzmu (zaburzeń ze spektrum autyzmu) dokonywane jest na podstawie obrazu klinicznego pacjenta, ustrukturyzowanego wywiadu oraz badań – genetycznych, biochemicznych, obrazowych – których celem jest wykluczenie lub potwierdzenie ewentualnych chorób współistniejących.

Specjaliści opiekujący się pacjentami z opisanymi wyżej zaburzeniami mają również do dyspozycji specjalne testy do badania osób z autyzmem. Są to wystandaryzowane, interaktywne kwestionariusze z tak zwanego „złotego standardu” np. Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2). [1]

👉 Testy do badania osób z autyzmem możemy podzielić na te przeznaczone do badania przesiewowego – dostępne dla rodziców oraz na profesjonalne narzędzia diagnostyczne dostępne dla specjalistów.


Zapraszamy do umówienia się na rozmowę ze specjalistą w kwestii badań na autyzm:

Darmowa konsultacja ze specjalistą
o badaniach genetycznych
Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice,
o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość >>

Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu:
1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badamydzieci.pl/platnosc-za-badanie/polityka-prywatnosci/

Autyzm test – badania przyczyn autyzmu

☝ Pierwszym rodzajem testów przeznaczonych do badania osób z autyzmem są testy pozwalające na wykrycie przyczyny zaburzeń. Często zdarza się tak, że autyzm współwystępuje z innymi chorobami.

🔔 Nierzadko są to choroby o podłożu genetycznym np. zespół łamliwego chromosomu X, choroba metaboliczna czy mikrodelecje w obrazie kariotypu. Dlaczego warto rozważyć wykonanie tego typu testów? Rozpoznanie prawdziwej przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu pozwala na wdrożenie skutecznej, ukierunkowanej terapii. Przykładem mogą być tutaj dzieci z chorobami metabolicznymi, u których zastosowanie diety eliminującej szkodliwy element pożywienia może spowodować zatrzymanie postępowania objawów a w niektórych przypadkach nawet ich wycofanie.

„Dlaczego należy diagnozować pacjentów z ASD:

👉 Możliwość opracowania terapii w przypadku dzieci manifestujących objawy, które można leczyć

👉 Uzyskanie informacji na temat ryzyka powtórzenia choroby u kolejnych dzieci danej pary oraz innych członków rodziny

👉 Poznanie specyficznej etiologii zaburzenia, nawet w przypadku, gdy nie istnieje możliwość celowanego leczenia, pozwala na lepsze zrozumienie patofizjologii.” [1]

Autyzm test – genetyczne testy do badania przyczyn autyzmu to m.in:

Badanie kariotypu molekularnego (mikromacierze) – jego zadaniem jest analiza wszystkich chromosomów przy rozdzielczości nieosiągalnej w innych metodach. To niezwykle skuteczne badanie w wykrywaniu mikrodelecji i mikroduplikacji, które mogą być przyczyną zaburzeń ze spektrum autyzmu. Z badania kariotypu molekularnego można zrezygnować wykonując test genetyczny WES jeśli zawiera on także badanie pojedynczych mutacji typu CNV (Uwaga! Nie każdy test WES zawiera badanie CNV).

Badanie w kierunku zespołu łamliwego chromosomu X (FraX lub Martina-Bella) – za to schorzenie odpowiada mutacja w genie FMR1. Prowadzi ona do upośledzenia umysłowego, którego nasilenie może być zmienne u różnych pacjentów. Oznacza to, że u jednego dziecka występować zaledwie łagodne problemy z uczeniem się, podczas gdy u drugiego będą to już poważne zaburzenia intelektualne.

⭐ Panele autystyczne Autyzm testprzyczyną autyzmu mogą być zmiany w wielu genach. Panele na autyzm obejmują analizę genów, które zostały wybrane zgodnie z danymi literaturowymi, jako te mogące powodować objawy autystyczne. W zależności od panelu może to być od kilku do kilkuset genów. Najlepsze panele są wykone przy użyciu technologii NGS.

Badanie całoeksomowe (WES)Autyzm test – jest to bardzo szczegółowe badanie i podobnie jak panele autystyczne pozwala na wykrycie zmian w genach mogących być przyczyną zaburzeń ze spektrum autyzmu. W przypadku tego badania bardzo ważne jest określenie wszystkich objawów występujących u dziecka. Na tej podstawie dobierane są geny i mutacje, które zostaną zaraportowane na wyniku. Badanie WES jest dużo dokładniejsze niż panel autystyczny. Obejmuje dużo większą ilość badanych genów (około 23 000), a uzyskane w trakcie analizy dane można ponownie interpretować w przyszłości jeśli u dziecka pojawiają się inne objawy.

 

Oferujemy trzy rodzaje badań WES:

Badanie WES STANDARD, BADANIE WES PREMIUM oraz badanie WES COMPLEX. Jaka jest różnica między tymi badaniami?porownanie badań wes

 

👉 Standardowe badanie WES analizuje najlepiej poznaną część DNA pacjenta, czyli eksony. Poszukuje w nich niebezpiecznych zmian, które będzie można uznać za przyczynę objawów. Badanie WES jest bardzo precyzyjne – każdy gen jest sprawdzany kilkadziesiąt razy, aby mieć pewność co do jego budowy. Dzięki temu wynik jest wartościowy dla lekarza genetyka, który na jego podstawie może podstawić diagnozę danej choroby i zadecydować o dalszym leczeniu.

👉Badania WES PREMIUM oraz WES COMPLEX to badanie WES o rozszerzonym zakresie. Oprócz zmian w eksonach sprawdza dodatkowo zmiany w intronach.

Analiza dotyczy tylko tych zmian w intronach, których działanie jest dobrze poznane, opisane i mogą mieć znaczenie dla diagnozy pacjenta. Pomija się natomiast części intronów, których działania nauka na razie nie potrafi zinterpretować – takie informacje wprowadziłyby jedynie zamieszanie i utrudniły postawienie rozpoznania.

👉Badanie WES COMPLEX to innowacja na rynku badań diagnostycznych. Jest to pierwsze dostępne w Polsce badanie o podejściu tzw. multiomicznym.  W trakcie jednej analizy, z jednej pobranej próbki wykonywane jest zarówno bardzo szerokie badanie WES oraz kariotyp molekularny (mikromacierze), a w przypadku wykrycia nieprawidłowości w genach, które mogą odpowiadać za chorobę metaboliczną przeprowadzane jest również badanie biochemiczne.  To badanie z kolei umożliwia określenie, czy choroba metaboliczna „jest aktywna” i jak bardzo jest zaawansowana. Widzimy to po poziomie metabolitów we krwi pacjenta.

👉 Bardzo ważnym aspektem podczas wyboru badania WES są certyfikaty, które posiada laboratorium wykonujące analizy. Dlaczego certyfikaty są tak istotne? Ponieważ świadczą o tym, że laboratorium stosuje procedury i wyśrubowane standardy, które zapewniają wiarygodność wyników. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewność diagnozy i to, że nic nie zostało przeoczone.
Przeczytaj więcej o istotności certyfikatów oraz na jakie zwrócić uwagę na stronie: https://badamydzieci.pl/porady/certyfikaty-badanie-wes/

👉 Bardzo ważnym aspektem podczas wyboru badania WES są certyfikaty, które posiada laboratorium wykonujące analizy. Dlaczego certyfikaty są tak istotne? Ponieważ świadczą o tym, że laboratorium stosuje procedury i wyśrubowane standardy, które zapewniają wiarygodność wyników. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewność diagnozy i to, że nic nie zostało przeoczone.
Przeczytaj więcej o istotności certyfikatów oraz na jakie zwrócić uwagę na stronie: https://badamydzieci.pl/porady/certyfikaty-badanie-wes/

badania wes ograniczenia

 

autyzm test

Ważne!

📣 Częstą przyczyną zaburzeń ze spektrum autyzmu są pojedyncze mutacje typu CNV (zmiana liczby kopii). Mutacje te nie są dziedziczone po rodzicach – powstają de novo. Posiada je około 5-10% pacjentów z autyzmem. Wybierając test WES warto sprawdzić czy obejmuje on również analizę tego typu mutacji. W przeciwnym razie badanie to będzie trzeba prawdopodobnie uzupełnić o badanie kariotypu molekularnego.

Porozmawiaj o najlepszym badaniu dla Twojego dziecka:

Czym jest badanie WES?

W leczeniu dzieci z objawami autyzmu szerokie zastosowanie ma marihuana lecznicza. Badania naukowe wykazują, iż przyjmowanie preparatów z medyczną marihuaną mocno poprawia codzienne funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Marihuana lecznicza umożliwia zredukowanie objawów neurologicznych. Poprawa została zaobserwowana również odnośnie drgawek u dzieci  i tików. Pozwala ona także na zminimalizowanie u małego pacjenta wahania nastrojów (zmniejszona ilość ataków gniewu) oraz zwiększenie komfortu codziennego funkcjonowania (np. znacząca poprawa jakości snu).

Przeczytaj więcej o marihuanie leczniczej. 

Aby zadbać o bezpieczeństwo stosowania marihuany warto przeprowadzić badania, które pozwalają sprawdzić czy dziecko posiada gen odpowiedzialny za zwiększenie lub zmniejszenie wrażliwości na ten lek.

marihuna medyczna

Wybrane testy do badania osób z autyzmem:

 • M-CHAT-R/F – ten test do badania osób z autyzmem stanowi pierwszy poziom badania przesiewowego. Można go pobrać na stronie fundacji SYNAPSIS i przeznaczony do badania dzieci w wieku od 16 do 30 miesięcy. Zawiera 20 pytań związanych z różnymi zachowaniami oraz umiejętnościami dziecka. Dodatkowo rodzic proszony jest o wypełnienie krótkiej metryczki. Po uzupełnieniu kwestionariusza i metryczki od razu otrzymuje on informacje czy ryzyko wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu jest dużo, średnie czy niskie. Dowiaduje się również, czy dziecko potrzebuje konsultacji specjalistycznej, a jeśli tak to jakiej. [2]
 • SACS-R – ten test do badania osób z autyzmem stanowi drugi poziom badania przesiewowego. W tym wypadku kwestionariusz wypełnia osoba przeszkolona. Ten test do badania osób z autyzmem można wykonać u dziecka już od 7 miesiąca życia. Obejmuje on obserwację dziecka oraz przeprowadzenie kilku prób związanych z codziennymi działaniami w domu, żłobku czy przedszkolu. Narzędzie to służy do wykrywania nietypowego rozwoju w zakresie komunikacji społecznej oraz relacji z otoczeniem. [3]
 • STAT – jest to tak zwany skriningowy test do badania osób z autyzmem przeznaczony dla małych dzieci (STAT, Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – w wieku od 24 do 36 miesięcy. Został on opracowany na podstawie klinicznych i naukowych obserwacji, podczas których wybrano aktywności najlepiej różnicujące grupę dzieci z autyzmem od grupy kontrolnej w tym: zamiana kolejności, zabawa lalką, bańki mydlane, jedzenie, balony, pacynka, torba zabawek, hałasujący pilot, grzechotka, poruszanie samochodem, uderzające dłonie i skaczący pies. Test ten ma bardzo dużą wartość diagnostyczną z uwagi na wysoką czułość i specyficzność. [4]
 • ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule) – jest to protokół obserwacji wydany przez Western Psychological Services (WPS) w Stanach Zjednoczonych. Co ważne ten test dla osób z autyzmem może przeprowadzić tylko odpowiednio wyszkolona osoba – psycholog lub lekarz. Szkolenia z ADOS-2 prowadzone są tylko przez uprawnionych szkoleniowców. ADOS-2 wykorzystywany jest w badaniach naukowych oraz w praktyce klinicznej. Służy do badania dzieci od 12 miesiąca życia. Jego zadaniem jest ocena umiejętności komunikacji, interakcji społecznych, zabawy a także stopnia nasilenia zachować stereotypowych i innych zachowań odbiegających od normy.

Spektrum autyzmu test – dlaczego wczesna diagnoza jest tak ważna

💜 Chociaż postawienie diagnozy u dziecka z zaburzeniami autystycznymi do 3 roku życia nie należy do prostych, to jest ono niezwykle istotne i kluczowe dla wdrożenia prawidłowej terapii zapobiegającej występowaniu nakładających się nieprawidłowości w funkcjonowaniu w kolejnych latach życia dziecka. Najlepsze rezultaty uzyskuje się jeśli terapia jest podjęta między 2 a 4 rokiem życia., co jest związane m.in z dużą plastycznością mózgu. Podobnie rzecz ma się z diagnozowaniem przyczyny zaburzeń autystycznych. Wykrycie ewentualnej choroby często zmienia postępowanie terapeutyczne i schemat leczenia autyzmu, dlatego też jest to kluczowe.

💻 Zamów badanie on-line (oddzwonimy do Ciebie w celu umówienia dogodnego terminu pobrania próbki – u Ciebie w domu!🏠):

Badania WES:

wes complexBADANIE WES COMPLEX

BADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIO PLUSBADANIE WES STANDARD TRIO PLUS

wes premiumwes premiumwes premium plus farmakowes premium plus farmakowes premium triowes premium trio


Pozostałe badania możliwe do wykonania w diagnostyce przyczyn autyzmu:


dieta w autyzmiedieta autyzm
dieta autyzmdieta przy autyzmiedieta przy autyzmiedieta przy autyzmiedieta a autyzm

FAQ -najczęściej zadawane pytania

Jak otrzymam wynik badania na autyzm?
Po pobraniu próbki do badania na autyzm, Pacjent otrzyma dostęp do Panelu Klienta on-line.  Wynik zostanie opublikowany w Panelu Klienta w wersji PDF (taki wynik jest w pełni wartościowy, ponieważ zawiera podpis elektroniczny.  O terminie publikacji wyniku Pacjent zostanie poinformowany SMSem.
Kiedy odbędzie się konsultacja wyniku z lekarzem?
Po publikacji wyniku w Panelu Klienta, otrzymają Państwo informację z Panelu Pacjenta o możliwości umówienia się w dogodnym terminie na konsultację z lekarzem genetykiem, Terminy konsultacji nie są odległe i zazwyczaj odbywa się ona w przeciągu tygodnia od otrzymania wyniku.
Czy jest możliwość płatności ratalnej?
Tak – wystarczy się z nami skontaktować, a wyjaśnimy jak uzyskać możliwość płatności ratalnej. Istnieje także możliwość skorzystania z systemu odroczonej płatności.
Ile się czeka na wynik badania na autyzm?
Czas oczekiwania na wynik jest uzależniony od rodzaju wybranego badania. Termin otrzymania wyniku jest określony w Panelu Klienta. Jednak maksymalny czas oczekiwania na wynik badania to 10 tygodni.
Gdzie można wykonać badanie genetyczne na autyzm?
Badanie genetyczne na autyzm można wykonać w dowolnym, najwygodniejszym dla pacjenta miejscu. Próbkę do badania można pobrać zarówno samodzielnie, jak i można skorzystać w cenie badania z pomocy mobilnej pielęgniarki. Kolejną opcją jest udanie się do wybranej placówki medycznej.
Moje dziecko miało wykonywane badania metaboliczne w szpitalu/poradni metabolicznej. Czy to wystarczy?
W takiej sytuacji należy poznać dokładny zakres tych badań. Jest około 600 poznanych rodzajów chorób metabolicznych. Badania metaboliczne wykonywane standardowo w ramach NFZ to badania biochemiczne. Sprawdzają one nie geny (przyczyny tych zaburzeń), a konkretne substancje we krwi. Ich podwyższony lub obniżony poziom może (ale nie musi) świadczyć o chorobie metabolicznej.

Czasami choroba jeszcze nie jest na tyle aktywna, aby badania biochemiczne pokazały wymierny wynik. Należy również sprawdzić ile chorób metabolicznych w taki sposób zostało wykluczonych. Badanie genetyczne (w sytuacji chorób metabolicznych – badanie WES) jest badaniem rozstrzygającym – sprawdza wszystkie rodzaje tych zaburzeń i pokazuje przyczynę – uszkodzony gen, z którym dziecko przyszło na świat.

Moje dziecko miało wykonywane badania genetyczne w szpitalu/poradni genetycznej. Czy to wystarczy?
W takiej sytuacji należy poznać dokładny zakres tych badań. Niestety w standardzie diagnostyki refundowanej przez NFZ jest on niewielki. Najczęściej obejmuje on podstawowe badania: łamliwego chromosomu X (FRAX) i badanie mikromacierzy aCGH (kariotyp molekularny). Jest to jednak zbyt mało, aby wykluczyć genetyczne przyczyny zaburzeń dziecka.

Najszerszym badaniem w tym kierunku jest badanie WES (całego egzomu) i to właśnie ono może być w takiej sytuacji badaniem rozstrzygającym. Genów, które mogą odpowiadać za zaburzenia ze spektrum autyzmu jest kilka tysięcy i wszystkie one sprawdzane są w badaniu WES.

Czy na podstawie wyniku lekarz będzie umiał lepiej pomóc dziecku z autyzmem?
Jeżeli wynik badania wskaże konkretną przyczynę zaburzeń, będzie można nareszcie postawić diagnozę na co tak naprawdę cierpi dziecko. Poznanie przyczyny objawów daje przede wszystkim możliwość uzyskania opieki lekarza odpowiedniej specjalizacji (np. w przypadku chorób metabolicznych dziecko pozostaje pod opieką kliniki chorób metabolicznych, dietetyka klinicznego).

Będzie wiadomo jakie parametry z krwi dziecko powinno mieć regularnie sprawdzane, a także jakie badania obrazowe powinny zostać wykonane (dotyczące różnych narządów, które mogą być zagrożone w przebiegu wykrytego schorzenia genetycznego). Specjalista będzie mógł wdrożyć ukierunkowane leczenie i postępowanie.

Będzie można lepiej przewidzieć dalszy rozwój dziecka i postęp lub zahamowanie choroby. Rodzice będą mogli poszukać specjalistycznego wsparcia Fundacji lub Stowarzyszeń, a także innych rodziców z dziećmi, które cierpią na to samo zaburzenie.

Czy lekarz prowadzący będzie umiał zinterpretować wynik badania?
Jeżeli dziecko jest pod opieką poradni genetycznej to specjalista genetyk będzie mógł zinterpretować wynik badania genetycznego. Specjalista z innej dziedziny nie musi posiadać takiej wiedzy. Jednak na podstawie postawionej diagnozy będzie już dokładnie wiedzieć jakie działania wdrożyć (np. specjalista neurolog). Dlatego każdy wynik jest w pierwszej kolejności interpretowany telefonicznie przez specjalistę genetyka pediatrę.

Taka konsultacja może zostać przeprowadzona z rodzicem lub lekarzem prowadzącym (np. pediatrą, neurologiem).

Czy jeżeli w rodzinie nie było autyzmu to jest sens wykonywać badania genetyczne?
Nie zawsze jest tak, że rodzice, rodzeństwo czy dziadkowie osoby chorej muszą mieć objawy autyzmu, aby stwierdzić że objawy dziecka mają podłoże genetyczne. W rodzinie mogli być do tej pory jedynie bezobjawowi nosiciele wadliwych genów. Co więcej, część mutacji odpowiadających za zaburzenia rozwoju intelektualnego to tzw. mutacje 'de novo’, które nie są dziedziczne.

Nie można więc wykluczyć genetycznego podłoża autyzmu tylko na podstawie faktu, że do tej pory ta choroba nie objawiała się w rodzinie. Nie wyklucza to też ryzyka, ze wadliwe geny zostaną przekazane kolejnemu pokoleniu.

Czy jeżeli badanie genetyczne nic nie wykaże to znaczy, że moje dziecko nie ma autyzmu?
W Laboratorium testDNA dostępny jest szeroki zakres badań genetycznych na autyzm.

 1. WES COMPLEX
 2. WES PREMIUM
 3. WES STANDARD
 4. BADANIE MIKROMACIERZY
 5. BADANIE FRAX
Jakie są dostępne badania genetyczne na autyzm?
Rodzaj próbki do badania genetycznego na autyzm uzależniona jest od rodzaju badania.

WES COMPLEX: sucha kropla krwi

WES PREMIUM: sucha kropla krwi, wymaz z policzka, krew żylna

WES STANDARD: sucha kropla krwi, wymaz z policzka, krew żylna

BADANIE MIKROMACIERZY: krew żylna

BADANIE FRAX: krew żylna

Jakie są próbki do badania genetycznego na autyzm?
Rodzaj próbki do badania genetycznego na autyzm uzależniona jest od rodzaju badania.

WES COMPLEX: sucha kropla krwi

WES PREMIUM: sucha kropla krwi, wymaz z policzka, krew żylna

WES STANDARD: sucha kropla krwi, wymaz z policzka, krew żylna

BADANIE MIKROMACIERZY: krew żylna

BADANIE FRAX: krew żylna

Co w sytuacji jeżeli pobrana próbka nie będzie się nadawać do analizy?
W rzadkich przypadkach może być konieczne ponowne pobranie próbki do badania, np. na skutek uszkodzenia mechanicznego, niewystarczającej jakości materiału, zanieczyszczenia materiału, problemów technicznych itp. W takiej sytuacji organizujemy ponowne pobranie bez dodatkowych opłat.
Jak należy przygotować dziecko do pobrania krwi?
Do pobrania krwi nie trzeba być na czczo, natomiast wskazane jest, aby na kilka godzin przed pobraniem pacjent dużo pił i był nawodniony.

Pobranie krwi jest bezpieczne. Natomiast w niektórych przypadkach w miejscu pobrania krwi (wkłucia) może powstać krwiak, bardzo rzadko może dojść do uszkodzenia nerwów.

Możliwe, że w trakcie pobrania krwi konieczne będzie przytrzymanie dziecka. U dzieci, u których niemożliwe będzie pobranie krwi z żyły odłokciowej, możliwe jest wkłucie się w nietypowe miejsca (u dzieci jest to częsta główka).  Może się również zdarzyć, że zajdzie potrzeba kilkukrotnego wkłucia.  Jest to standardowa procedura w przypadku pobrań krwi u dzieci i nie należy się tym niepokoić.

Nasze pobrania organizujemy jedynie z personelem medycznym, który ma doświadczenie w pobieraniu krwi u dzieci i noworodków.  Osoba pobierająca krew zawsze stara się to zrobić w sposób jak najbardziej komfortowy i  przyjazny dla małego pacjenta.  Ilość krwi do badania nie jest duża, dlatego najczęściej pobranie przebiega bardzo sprawnie i bezproblemowo.

Pielęgniarki, które współpracują z nami przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny, a zestaw do pobrania próbki jest sterylny i bezpieczny dla dziecka!

Ile kosztuje badanie genetyczne na autyzm
Cena badania genetycznego na autyzm uzależniona jest od tego na jakie badanie zdecyduje się pacjent:

WES COMPLEX – 5297zł

WES PREMIUM – 6297zł

WES STANDARD – 5997zł

BADANIE MIKROMACIERZY – 2600zł

BADANIE FRAX – 347zł

Przeczytaj także:

 1. Padaczka u dziecka 
 2. Badania przed szczepieniem 
 3. Słaba odporność
 4. Badania odporności
 5. Choroby metaboliczne
 6. Mukowiscydoza 
 7. Objawy autyzmu 
 8. Przyczyny autyzmu
 9. Szczepienia – przeciwwskazania 

Źródła:

[1] M. Z. Lisik, Molekularne podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu, W: Psychiatr. Pol. 2014; 48(4): 689–700