Konsultacje genetyczne – poznaj ekspertów opiekujących się naszymi Pacjentami

Konsultacje genetyczne

Konsultacje genetyczne są przeprowadzane przez wysokiej klasy specjalistów – lekarzy genetyków.

Bezpłatne konsultacje przed badaniem – kwalifikacja do odpowiedniego badania i pomoc w wypełnieniu dokumentacji medycznej

Wyniki naszych badań genetycznych są konsultowane BEZPŁATNIE.

Każda konsultacja kończy się wydaniem pisemnych zaleceń dla Pacjenta.

W przypadku wątpliwości jakie badanie jest wskazane w danych przypadku, można również skorzystać z opcji konsultacji przed badaniem.


1. Kto konsultuje naszych pacjentów?

2. Konsultacje genetyczne przed badaniem

3. BEZPŁATNE konsultacje genetyczne po badaniu

Kto konsultuje naszych pacjentów?

Dr n. med. Magdalena Anna Janeczko

Dr n. med. Magdalena Anna JaneczkoDr n. med. Magdalena Anna Janeczko jest specjalistą pediatrii i genetyki klinicznej, ukończyła Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i wieloletnim nauczycielem akademickim oraz autorką i współautorką licznych publikacji naukowych.
  • Cały czas zgłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i kursach.
  • Od 2004 roku jest związana z  Katedrą Pediatrii Instytutu Pediatrii UJCM w Krakowie. 
  • Na co dzień spotyka się więc z bardzo trudnymi przypadkami diagnostycznymi i ma praktyczne doświadczenie w diagnostyce i leczeniu dzieci z różnymi schorzeniami o podłożu genetycznym.
  • Pacjenci cenią Panią doktor za cierpliwość, dokładność, miłe usposobienie, doskonałe podejście do dzieci oraz dużą wiedzę.
Zobacz certyfikaty dr n. med. Magdaleny Anny Janeczko

 


Dr n. med. Artur Dobosz

Dr n. med. Artur Dobosz

Dr n. med. Artur Dobosz ukończył medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Genetyką kliniczną zajmuje się od 7 lat i w tym czasie udzielił ponad 2.500 porad genetycznych. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Zakładzie Genetyki Medycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Obecnie przyjmuje w poradni genetycznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie i diagnozuje na co dzień dzieci z podejrzeniem chorób wrodzonych.

  • Uczestniczył w licznych szkoleniach oraz konferencjach, na których przedstawiał własne wyniki badań naukowych dotyczących patogenezy molekularnej wrodzonych wad serca u dzieci z zespołem Downa. Opublikował 6 oryginalnych artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
  • Zainteresowania zawodowe skupia również na nowoczesnych technikach pozwalających na diagnozowanie chorób genetycznych oraz możliwościach ich leczenia.
  • Prowadzi również ćwiczenia, seminaria i wykłady z genetyki klinicznej, na których szkolą się studenci oraz przyszli specjaliści genetycy.
  • Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

lek. med. Beata Kozak – Klonowska

lek. med. Beata Kozak – KlonowskaAbsolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.  Rezydenturę ukończyła w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Tytuł specjalisty uzyskała w 2008 r. Od 2001 roku pracuje w Poradni Genetycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zainteresowania zawodowe to nowotwory dziedziczne oraz opieka nad osobami wysokiego/podwyższonego ryzyka zachorowania oraz diagnostyka niepowodzeń rozrodu. Kontakt z pacjentem jest dla mnie nieustanną motywacją do podnoszenia swoich kwalifikacji .


Konsultacje genetyczne przed badaniem*

Przed organizacją każdego badania WES organizujemy bezpłatną konsultację kwalifikującą. Na czym ona polega?

Pacjent wstępnie decyduje się na wybór określonego badania – otrzymuje dokumentację, którą należy wstępnie wypełnić.

Pacjent wpłaca kwotę 300zł (w przypadku decyzji o wykonaniu badania, kwota ta jest odejmowana od finalnej ceny).

Pacjent umawia się na konsultację do wybranego specjalisty w dogodnym terminie poprzez Panel Klienta, do którego otrzymuje dostęp.

Lekarz dzwoni do Pacjenta. W trakcie konsultacji lekarz przeprowadza wywiad medyczny i decyduje czy wybrane badanie jest  odpowiednie dla Pacjenta. Jeżeli tak – podczas konsultacji lekarz szczegółowo wypełnia dokumentację medyczną – uwzględniając wskazania do badania i występujące u Pacjenta objawy.

Jeżeli lekarz zdecyduje, że Pacjent potrzebuje innej analizy – wskaże jakie badanie należy wykonać. Pacjent nie musi wykonać wskazanego badania w Laboratorium testDNA.

Po konsultacji Laboratorium kontaktuje się z Pacjentem w celu omówienia decyzji Pacjenta co do tego jakie badanie ma zostać wykonane. Konsultant zorganizuje pobranie próbki do badania.

Specjalista zarekomenduje najbardziej odpowiednie badanie i wyjaśni co może ono wnieść w proces diagnostyczny dziecka.


Konsultacja genetyczna PRZED badaniem:

📱 odbywa się w formie rozmowy telefonicznej

🕚 czas trwania:  30 minut

⭐ konsultacja odbywa się po zapłacie za badanie

Jeżeli Pacjent po odbyciu się konsultacji nie zdecyduje się na badanie, zwracana jest mu kwota pomniejszona o 300zł kosztów konsultacji.


BEZPŁATNE konsultacje genetyczne po badaniu*

Większość naszych badań jest objętych bezpłatną konsultacją wyniku.
konsultacje genetyczne

Dlaczego konsultacja wyniku badania genetycznego przez specjalistę jest tak ważna?

  Rodzic zyskuje pewność, że dobrze rozumie wynik badania – to uniknięcie niepokoju i stresu.

Lekarz podczas konsultacji może przekazać również informacje co należy zaplanować, aby wprowadzić ukierunkowane działania – gdzie zadzwonić, gdzie się umówić, do jakiego specjalisty się udać.

Po ukończonej konsultacji pacjent otrzymuje pisemne zalecenia, które będzie można przedstawić lekarzowi innej specjalizacji (np. pediatrze, neurologowi).

Dzięki pisemnym zaleceniom w trakcie konsultacji nie trzeba notować wszystkich informacji przekazywanych przez lekarza – można się skupić na rozmowie i zadawaniu nurtujących pytań.


Konsultacja genetyczna WYNIKU badania

  Po otrzymaniu wyniku badania, Pacjent wybiera termin konsultacji oraz Specjalistę poprzez Panel Klienta.

📱 konsultacja odbywa się w formie rozmowy telefonicznej

🕚 czas trwania konsultacji: 30 minut


Umów się na konsultację genetyczną:


*Badania objęte ofertą: