Mowa dziecka autystycznego 鈥 jak si臋 rozwija? Jakie wyst臋puj膮 trudno艣ci?

Mowa dziecka autystycznego

Mowa dziecka autystycznego zale偶y od wielu czynnik贸w, np. rozwoju fizycznego, psychicznego, ruchowego, jak i sprawno艣ci wzrokowych oraz s艂uchowych. Jej rozkwit jest procesem z艂o偶onym, wieloetapowym i trudnym. Dlatego te偶 trudno艣ci w porozumiewaniu si臋 z innymi mog膮 mie膰 bardzo rozleg艂y charakter. Jakie problemy napotyka dziecko z objawami autyzmu w sferze komunikacji? Czy prawid艂owa diagnoza mo偶e u艂atwi膰 terapi臋 dziecka z autyzmem? Podpowiadamy poni偶ej.

Spis tre艣ci:

Autyzm a mowa 鈥 zaburzenia mowy jako jeden z objaw贸w autyzmu

Mowa u dzieci z autyzmem 鈥 deficyty ilo艣ciowe

Mowa dziecka z autyzmem 鈥 deficyty jako艣ciowe

Autyzm聽 – mowa 鈥 deficyty w pragmatycznym u偶yciu j臋zyka

Autyzm a mowa 鈥 diagnoza genetyczna szans膮 na skuteczn膮 terapi臋

Autyzm a mowa 鈥 zaburzenia mowy jako jeden z objaw贸w autyzmu

Mowa dziecka autystycznego

Autyzm i mowa, kt贸rej rozw贸j przebiega nieprawid艂owo, s膮 ze sob膮 艣ci艣le powi膮zane. Problemy w komunikacji s膮 bowiem jednym z najwa偶niejszych symptom贸w zaburze艅 ze spektrum autyzmu. Dzieci dotkni臋te tym schorzeniem wykazuj膮 braki w umiej臋tno艣ciach m贸wienia, jak i聽 braki w szeroko rozumianej umiej臋tno艣ci porozumiewania si臋.

Nieprawid艂owo艣ci w kszta艂towaniu si臋 mowy u dzieci z autyzmem nie wynikaj膮 z braku motywacji do tego, by si臋 komunikowa膰, lecz z braku zrozumienia, do czego ta komunikacja ma s艂u偶y膰, jak i ograniczonych kompetencji spo艂ecznych. By rozw贸j j臋zykowy przebiega艂 prawid艂owo we wczesnym etapie 偶ycia dziecka, powinno ono mie膰 wykszta艂cone umiej臋tno艣ci m.in. takie jak na艣ladowanie, kt贸re powi膮zane jest jednocze艣nie z obserwacj膮 drugiej osoby, a co za tym idzie z ch臋ci膮 podj臋cia aktywno艣ci, kt贸ra z tej obserwacji wynika. Nasilenie w op贸藕nieniu rozwoju mowy cz臋sto uzale偶nione jest od stopnia, w jakim zaburzone s膮 kompetencje dziecka. Rozpocz臋cie terapii wp艂ywaj膮cej pozytywnie na kszta艂towanie si臋 mowy dziecka powinno by膰 poprzedzone dok艂adnymi badaniami genetycznymi typu WES, pozwalaj膮cymi na dok艂adn膮 diagnoz臋 i ocen臋 zaburze艅 dziecka.

Niekt贸re z dzieci z diagnoz膮 autyzmu potrafi膮 m贸wi膰, jednak w bardzo charakterystyczny dla nich spos贸b, u innych natomiast mowa mo偶e pozosta膰 niewykszta艂cona.

Wyr贸偶niamy trzy charakterystyczne grupy trudno艣ci, z jakimi mierz膮 si臋 dzieci z autyzmem w rozwoju mowy. S膮 to deficyty ilo艣ciowe, jako艣ciowe i deficyty w pragmatycznym u偶yciu j臋zyka.

Mowa u dzieci z autyzmem 鈥 deficyty ilo艣ciowe

Mowa dziecka autystycznego

Mowa u dzieci z autyzmem ju偶 od najm艂odszych lat mo偶e przejawia膰 symptomy, kt贸re 艣wiadcz膮 o jej zaburzeniach. Rodzice, obserwuj膮c swoj膮 pociech臋, powinni zwraca膰 uwag臋, czy w wieku kilku miesi臋cy reaguje na g艂os matki, u偶ywa swojego g艂osu, by zwr贸ci膰 czyj膮艣 uwag臋 na siebie, wyra偶a emocje. U kilkulatk贸w wyst臋puj膮 trudno艣ci w rozumieniu mowy, st膮d te偶 nie wykonuj膮 polece艅, kt贸re s膮 do nich kierowane. Ponadto nie nazywaj膮 ani obiekt贸w, ani os贸b, nie potrafi膮 poprosi膰 o zabawk臋 czy jedzenie, gdy s膮 g艂odne. Sprawiaj膮 wr臋cz wra偶enie, jakby nie s艂ysza艂y i nie by艂y zainteresowane 偶adnym porozumiewaniem si臋 z drug膮 osob膮.

Deficyty ilo艣ciowe to przede wszystkim brak mowy z brakiem gestykulacji lub jej podstawow膮 form膮, op贸藕nienie w mowie kr贸tkie lub d艂ugotrwa艂e, zdecydowanie ograniczona mowa na zasadzie 艂a艅cucha bodziec 鈥 reakcja.

Mowa dziecka z autyzmem 鈥 deficyty jako艣ciowe

Mowa dziecka autystycznego

Mowa dziecka z autyzmem wi膮偶e si臋 r贸wnie偶 z deficytami jako艣ciowymi.聽 To, co szczeg贸lnie zwraca uwag臋 to trudno艣ci w u偶yciu zaimk贸w osobowych. Dzieci bardzo cz臋sto pos艂uguj膮 si臋 drug膮, b膮d藕 trzeci膮 form膮 zaimka, jak r贸wnie偶 imieniem. Ponadto problemy sprawia opanowanie struktur gramatycznych, prawid艂owa odmiana czasownik贸w, rzeczownik贸w, budowanie zda艅 i d艂u偶szych wypowiedzi.

U dzieci autystycznych z zaburzeniami mowy cz臋sto wyst臋puje echolalia (natychmiastowa lub odroczona), czyli powtarzanie wypowiedzi od razu po innej osobie, b膮d藕 us艂yszanej wcze艣niej, np. w reklamie czy bajce. Dodatkowo dzieci maj膮 problem z rozumieniem metafor, ironii, sarkazmu, przeno艣ni. To, co zostanie przez nie us艂yszane, jest rozumiane dos艂ownie, nie uwzgl臋dniaj膮c kontekstu sytuacyjnego.

Do deficyt贸w jako艣ciowych zaliczamy echolali臋, odwracanie zaimk贸w, metaforyczne u偶ycie j臋zyka, neologizmy, niew艂a艣ciwe uwagi, defekty powstaj膮ce聽 w artyku艂owaniu, j臋zyk stereotypowy.

Autyzm – mowa 鈥 deficyty w pragmatycznym u偶yciu j臋zyka

Mowa dziecka autystycznego

W zaburzeniu, jakim jest autyzm, mowa ma zasadniczy wp艂yw na funkcjonowanie spo艂eczne dziecka. Wynika to m.in. z braku umiej臋tno艣ci odczytywania i dostrzegania intencji innych os贸b. Odbieranie wszystkich wypowiedzi dos艂ownie, jednocze艣nie pojawiaj膮ce si臋 trudno艣ci, by rozpocz膮膰 rozmow臋, odpowiedzie膰 na 偶art, zareagowa膰 adekwatnie i taktowanie do sytuacji, powoduj膮 szereg nieporozumie艅, kt贸re wynikaj膮 nie ze z艂ych intencji dzieci autystycznych, tylko z braku kompetencji.

Deficytami w pragmatycznym u偶yciu j臋zyka s膮 brak komunikowania si臋 w stosunku do r贸wie艣nik贸w, brak komunikowania si臋 w stosunku do doros艂ego, brak zdolno艣ci do naprzemiennego wys艂awiania si臋, brak zdolno艣ci do symbolicznego u偶ywania przedmiot贸w, s艂abe u偶ywanie prozodii (czyli brzmieniowych w艂a艣ciwo艣ci mowy, takich jak akcent, intonacja, iloczas) dla wyra偶enia zamiaru.

Problemy, jakie wyst臋puj膮 w mowie u dziecka z autyzmem, czyli trudno艣ci w jej rozumieniu przy jednoczesnym braku umiej臋tno艣ci komunikowania swoich potrzeb, stanowi膮 cz臋st膮 przyczyn臋 trudnych zachowa艅 dziecka, kt贸re wynikaj膮 z frustracji oraz poczucia niezrozumienia.

By m贸c rozpocz膮膰 skuteczn膮 terapi臋, maj膮c膮 na celu popraw臋 funkcjonowania dziecka i jego rodziny, najpierw konieczne jest przeprowadzenie diagnozy. Badania genetyczne autyzmu daj膮 mo偶liwo艣膰, by w kr贸tkim czasie rozpozna膰 zaburzenia, kt贸rymi dotkni臋ty jest maluch, a co za tym idzie rozpocz膮膰 w艂a艣ciwe leczenie autyzmu oraz terapi臋.

Autyzm a mowa 鈥 diagnoza genetyczna szans膮 na skuteczn膮 terapi臋

Jaki zwi膮zek ma autyzm i mowa z badaniami genetycznymi dziecka? Zaburzenia mowy s膮 jednym z g艂贸wnych objaw贸w autyzmu.

Natomiast szacuje si臋, 偶e u 1/3 dzieci autyzm mo偶e wynika膰 ze zmian w genach. Przeprowadzenie badania genetycznego dziecka autystycznego daje szans臋 na wykrycie przyczyny autyzmu i poznanie pod艂o偶a nieprawid艂owo艣ci zachodz膮cych w organizmie dziecka.

Najszerszym badaniem w kierunku objaw贸w autyzmu jest test WES oraz test WES PREMIUM, kt贸ry analizuje 23聽000 gen贸w.

聽 Badanie WES STANDARD to analiza najlepiej poznanej cz臋艣ci DNA pacjenta, czyli ekson贸w. Polega na kontroli niebezpiecznych zmian, kt贸re mog膮 by膰 przyczyn膮 objaw贸w. Jest to bardzo precyzyjny test, gdy偶 ka偶dy gen sprawdza si臋 kilkadziesi膮t razy, by uzyska膰 jak najwy偶sz膮 pewno艣膰 co do jego budowy. Otrzymany wynik przekazuje warto艣ciowe informacje dla lekarza genetyka, kt贸ry jest w stanie postawi膰 diagnoz臋 genetyczn膮 i ukierunkowa膰 dalsze post臋powanie.

Badanie WES PREMIUM ma rozszerzony zakres o analiz臋 intron贸w, kt贸rych dzia艂anie jest ju偶 dobrze poznane i opisane. Zmiany w tej cz臋艣ci gen贸w mog膮 mie膰 istotny wp艂yw dla diagnozy pacjenta. Test ten daje najwi臋ksz膮 szans臋, by odkry膰 przyczyn臋 problem贸w zdrowotnych i wdro偶y膰 w szybkim czasie skuteczne leczenie. Ka偶da zmiana w genie sprawdzana jest sto razy, by wynik by艂 jak najbardziej warto艣ciowy.

Bior膮c pod uwag臋 jak wiele schorze艅 o pod艂o偶u genetycznym (np. choroby metaboliczne,聽 zmiany w pojedynczych genach, mikrodelecje i mikrodupilkacje w obr臋bie chromosom贸w,聽 r贸偶nego rodzaju zespo艂y chorobowe) mo偶e by膰 odpowiedzialnych za rozw贸j objaw贸w ze spektrum autyzmu, przeprowadzenie badania WES lub WES PREMIUM, wydaje si臋 najszybszym i najskuteczniejszym rozwi膮zaniem w celu wprowadzenia odpowiedniego leczenia i terapii.


馃憠 Jak mo偶na zam贸wi膰 badanie genetyczne dla dziecka?

On-line, poprzez sklep: wybierz badanie

W przypadku bada艅 wymagaj膮cych pobrania krwi oddzwonimy do Pa艅stwa w celu um贸wienia dogodnego terminu i miejsca pobrania.

Telefonicznie: 576 997 525 Rejestracja telefoniczna czynna 7 dni w tygodniu

Pisemnie: biuro@badamydzieci.pl

Pisemnie:聽聽 Facebook Messenger


badania genetyczne dziecka