Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO)

👉 Pacjent, u którego wykryto pierwotny niedobór odporności powinien być pod stałą opieką lekarza immunologa. Sposób leczenia uzależniony jest z jednej strony od typu schorzenia ale też od objawów klinicznych i ich nasilenia. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat sposobu leczenia najczęstszych chorób z grupy pierwotnych niedoborów odporności.

👉 Warto również wiedzieć, że często wrodzone niedobory odporności przebiegają w sposób łagodny i u takich pacjentów stosuje się jedynie działania profilaktyczne polegające przede wszystkim na podaniu szczepień ochronnych i w razie konieczności leczenie objawowe.


Zapraszamy do umówienia się na niezobowiązującą rozmowę ze specjalistą dotyczącą zaburzeń odporności:

Darmowa konsultacja ze specjalistą
o badaniach genetycznych
Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice,
o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość >>

Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu:
1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badamydzieci.pl/platnosc-za-badanie/polityka-prywatnosci/

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) przeciwciałami (podanie Immunoglobuliny)

👉 Terapia substytucyjna przeciwciałami (podanie Immunoglobuliny) jest jedną z częściej stosowanych terapii w pierwotnych niedoborach odporności. Immunoglobuliny są białkami potrafiącymi rozpoznać mikroorganizmy i pomagającymi komórkom immunologicznym w ich neutralizowaniu. W przypadku wielu typów pierwotnych niedoborów odporności organizm pacjenta wytwarza zbyt małą ilość immunoglobulin lub nie wytwarza ich wcale. Dzięki podaniu zatem specjalnych preparatów substytucyjnych pacjent może uniknąć wielu poważnych infekcji oraz zmniejszyć nasilenie chorób autoimmunologicznych.

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności. Tłumaczy dr n. med. Magdalena Anna Janeczko, specjalista pediatra genetyk:

Terapia immunoglobulinami stosowana jest w wielu typach pierwotnych niedoborów odporności w tym m.in w leczeniu pospolitego zmiennego niedoboru odporności. W przypadku leczenia immunoglobulinami bardzo ważna jest regularność. Tylko wtedy pacjent ma zapewnioną tymczasową ochronę. Immunoglobuliny podawane są pacjentowi dożylnie lub podskórnie. Większość pacjentów nie odczuwa żadnych skutków ubocznych terapii.

Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) poprzez przeszczep komórek macierzystych

👉 Przeszczep komórek macierzystych (inaczej szpiku kostnego) to kolejna często stosowana terapia w przypadku pierwotnych niedoborów odporności. Komórki macierzyste to nic innego jak niedojrzałe komórki mające zdolność podziału i dojrzewania. W ten sposób mogą przybierać formę różnych komórek układu odpornościowego. W trakcie przeszczepu komórki macierzyste pobierane są ze szpiku kostnego zdrowego dawcy lub z jego krwi pępowinowej i przekazywane pacjentowi z niedoborem odporności. Największą skuteczność tej formy terapii uzyskuje się wówczas, gdy komórki macierzyste pochodzą od spokrewnionego dawcy np. rodzeństwa pacjenta. Jeśli nie ma takiej możliwości poszukuje się dawcy niespokrewnionego ale zgodnego immunologicznie.

Przeszczep komórek macierzystych stosuje się w niektórych nasilonych typach pierwotnych niedoborów odporności np. ciężki złożony zespół niedoboru odporności (SCID), zespół HiperIgM, przewlekła choroba ziarniniakowa, zespół WiskottaAldricha czy zespół Duncana.

Inne terapie stosowane w leczeniu pierwotnych niedoborów odporności (PNO)

Oprócz opisanych wyżej dwóch często stosowanych terapii leczenia pierwotnych niedoborów odporności stosuje się jeszcze kilka innych. Jedną z nich jest pobudzenie do produkcji komórek odpornościowych (granulocytów) poprzez podanie czynnika stymulującego podanego w formie zastrzyku podskórnego.

W leczeniu pierwotnych niedoborów odporności stosuje się również lek – na przykład białko, które ma za zadanie wspomaganie układu odpornościowego w zwalczaniu atakujących go mikroorganizmów. Podanie pacjentowi takiego białka w przypadku niektórych typów niedoborów odporności jest w stanie go ochronić przed nawracającymi infekcjami. W przypadku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID) wywołanego niedoborem enzymu ADA stosuje się natomiast terapię zastępczą enzymem PEG-ADA podawanym domięśniowo.

Warto też powiedzieć, że w przyszłości leczenie pierwotnych niedoborów odporności z pewnością będzie zarówno łatwiejsze i bardziej komfortowe dla pacjenta jak i również bardziej skuteczne ze względu na możliwość zastosowania terapii genowej. Już teraz terapia ta stosowana jest w leczeniu bardzo ciężkich przypadków. Jest ona jednak na razie w fazie badań klinicznych i nie jest ogólnie dostępna dla każdego pacjenta. Niemniej jednak można się spodziewać, że w przyszłości stanie się ona standardem.

Oferujemy trzy rodzaje badań WES:

Badanie WES STANDARD, BADANIE WES PREMIUM oraz badanie WES COMPLEX. Jaka jest różnica między tymi badaniami?porownanie badań wes

 

👉 Standardowe badanie WES analizuje najlepiej poznaną część DNA pacjenta, czyli eksony. Poszukuje w nich niebezpiecznych zmian, które będzie można uznać za przyczynę objawów. Badanie WES jest bardzo precyzyjne – każdy gen jest sprawdzany kilkadziesiąt razy, aby mieć pewność co do jego budowy. Dzięki temu wynik jest wartościowy dla lekarza genetyka, który na jego podstawie może podstawić diagnozę danej choroby i zadecydować o dalszym leczeniu.

👉Badania WES PREMIUM oraz WES COMPLEX to badanie WES o rozszerzonym zakresie. Oprócz zmian w eksonach sprawdza dodatkowo zmiany w intronach.

Analiza dotyczy tylko tych zmian w intronach, których działanie jest dobrze poznane, opisane i mogą mieć znaczenie dla diagnozy pacjenta. Pomija się natomiast części intronów, których działania nauka na razie nie potrafi zinterpretować – takie informacje wprowadziłyby jedynie zamieszanie i utrudniły postawienie rozpoznania.

👉Badanie WES COMPLEX to innowacja na rynku badań diagnostycznych. Jest to pierwsze dostępne w Polsce badanie o podejściu tzw. multiomicznym.  W trakcie jednej analizy, z jednej pobranej próbki wykonywane jest zarówno bardzo szerokie badanie WES oraz kariotyp molekularny (mikromacierze), a w przypadku wykrycia nieprawidłowości w genach, które mogą odpowiadać za chorobę metaboliczną przeprowadzane jest również badanie biochemiczne.  To badanie z kolei umożliwia określenie, czy choroba metaboliczna „jest aktywna” i jak bardzo jest zaawansowana. Widzimy to po poziomie metabolitów we krwi pacjenta.

👉 Bardzo ważnym aspektem podczas wyboru badania WES są certyfikaty, które posiada laboratorium wykonujące analizy. Dlaczego certyfikaty są tak istotne? Ponieważ świadczą o tym, że laboratorium stosuje procedury i wyśrubowane standardy, które zapewniają wiarygodność wyników. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewność diagnozy i to, że nic nie zostało przeoczone.
Przeczytaj więcej o istotności certyfikatów oraz na jakie zwrócić uwagę na stronie: https://badamydzieci.pl/porady/certyfikaty-badanie-wes/

wes complexBADANIE WES COMPLEX

BADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIO PLUSBADANIE WES STANDARD TRIO PLUS
wes premiumwes premiumwes premium plus farmakowes premium plus farmakowes premium triowes premium trio

Najczęściej zadawane pytania

Jak otrzymam wynik badania na odporność?
Po pobraniu próbki do badania na odporność, Pacjent otrzyma dostęp do Panelu Klienta on-line.  Wynik zostanie opublikowany w Panelu Klienta w wersji PDF (taki wynik jest w pełni wartościowy, ponieważ zawiera podpis elektroniczny.  O terminie publikacji wyniku Pacjent zostanie poinformowany SMSem.
Kiedy odbędzie się konsultacja wyniku z lekarzem?
Po publikacji wyniku w Panelu Klienta, otrzymają Państwo informację z Panelu Pacjenta o możliwości umówienia się w dogodnym terminie na konsultację z lekarzem genetykiem, Terminy konsultacji nie są odległe i zazwyczaj odbywa się ona w przeciągu tygodnia od otrzymania wyniku.
Czy jest możliwość płatności ratalnej?
Tak – wystarczy się z nami skontaktować, a wyjaśnimy jak uzyskać możliwość płatności ratalnej. Istnieje także możliwość skorzystania z systemu odroczonej płatności.
Ile się czeka na wynik badania na odporność?
Czas oczekiwania na wynik jest uzależniony od rodzaju wybranego badania. Termin otrzymania wyniku jest określony w Panelu Klienta. Jednak maksymalny czas oczekiwania na wynik badania to 10 tygodni.
Gdzie można wykonać badanie genetyczne na odporność?
Badanie genetyczne na odporność można wykonać w dowolnym, najwygodniejszym dla pacjenta miejscu. Próbkę do badania można pobrać zarówno samodzielnie, jak i można skorzystać w cenie badania z pomocy mobilnej pielęgniarki. Kolejną opcją jest udanie się do wybranej placówki medycznej.
Czy na podstawie wyniku lekarz będzie umiał lepiej pomóc dziecku z obniżoną odpornością?
Jeżeli wynik badania wskaże konkretną przyczynę zaburzeń, będzie można nareszcie postawić diagnozę na co tak naprawdę cierpi dziecko. Poznanie przyczyny objawów daje przede wszystkim możliwość uzyskania opieki lekarza odpowiedniej specjalizacji i wprowadzić odpowiednie leczenie.

Różne rodzaje wrodzonych niedoborów odporności wymagają innej terapii. Jednak poznanie przyczyny to zawsze szansa na indywidualną terapię.

Czy lekarz prowadzący będzie umiał zinterpretować wynik badania?
Jeżeli dziecko jest pod opieką poradni genetycznej to specjalista genetyk będzie mógł zinterpretować wynik badania genetycznego. Specjalista z innej dziedziny nie musi posiadać takiej wiedzy. Jednak na podstawie postawionej diagnozy będzie już dokładnie wiedzieć jakie działania wdrożyć (np. specjalista immunolog). Dlatego każdy wynik jest w pierwszej kolejności interpretowany telefonicznie przez specjalistę genetyka pediatrę.

Taka konsultacja może zostać przeprowadzona z rodzicem lub lekarzem prowadzącym (np. pediatrą, neurologiem).

Jakie są dostępne badania genetyczne na odporność?
W Laboratorium testDNA dostępny jest szeroki zakres badań na odporność.

WES COMPLEX

WES PREMIUM

WES STANDARD

WES PROFILAKTYKA – badanie przeznaczone dla dzieci u których jeszcze nie wystąpiły niepokojące objawy

Jakie są próbki do badania genetycznego na odporność?
Rodzaj próbki do badania genetycznego na autyzm uzależniona jest od rodzaju badania.

WES COMPLEX: sucha kropla krwi

WES PREMIUM: sucha kropla krwi, wymaz z policzka, krew żylna

WES STANDARD: sucha kropla krwi, wymaz z policzka, krew żylna

WES PROFILAKTYKA: sucha kropla krwi, wymaz z policzka, krew żylna

Co w sytuacji jeżeli pobrana próbka nie będzie się nadawać do analizy?
W rzadkich przypadkach może być konieczne ponowne pobranie próbki do badania, np. na skutek uszkodzenia mechanicznego, niewystarczającej jakości materiału, zanieczyszczenia materiału, problemów technicznych itp. W takiej sytuacji organizujemy ponowne pobranie bez dodatkowych opłat.
Jak należy przygotować dziecko do pobrania krwi?
Do pobrania krwi nie trzeba być na czczo, natomiast wskazane jest, aby na kilka godzin przed pobraniem pacjent dużo pił i był nawodniony.

Pobranie krwi jest bezpieczne. Natomiast w niektórych przypadkach w miejscu pobrania krwi (wkłucia) może powstać krwiak, bardzo rzadko może dojść do uszkodzenia nerwów.

Możliwe, że w trakcie pobrania krwi konieczne będzie przytrzymanie dziecka. U dzieci, u których niemożliwe będzie pobranie krwi z żyły odłokciowej, możliwe jest wkłucie się w nietypowe miejsca (u dzieci jest to częsta główka).  Może się również zdarzyć, że zajdzie potrzeba kilkukrotnego wkłucia.  Jest to standardowa procedura w przypadku pobrań krwi u dzieci i nie należy się tym niepokoić.

Nasze pobrania organizujemy jedynie z personelem medycznym, który ma doświadczenie w pobieraniu krwi u dzieci i noworodków.  Osoba pobierająca krew zawsze stara się to zrobić w sposób jak najbardziej komfortowy i  przyjazny dla małego pacjenta.  Ilość krwi do badania nie jest duża, dlatego najczęściej pobranie przebiega bardzo sprawnie i bezproblemowo.

Pielęgniarki, które współpracują z nami przestrzegają wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny, a zestaw do pobrania próbki jest sterylny i bezpieczny dla dziecka!

Ile kosztuje badanie genetyczne na odporność
Cena badania genetycznego na autyzm uzależniona jest od tego na jakie badanie zdecyduje się pacjent:

WES COMPLEX – 5297zł

WES PREMIUM – 6297zł

WES STANDARD – 5997zł

WES PROFILAKTYKA – 5197zł

 

Magda

Bezpłatne konsultacje

Myślisz o badaniu genetycznym , ale nie wiesz, które badanie dla dziecka będzie odpowiednie?
Zadzwoń lub napisz do nas na czacie. Konsultant medyczny przeprowadzi z Tobą szczegółowy wywiad zdrowotny i podpowie, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojego dziecka.

banerek kontakt

 

Przeczytaj także:

  1. Padaczka u dziecka 
  2. Badania przed szczepieniem 
  3. Słaba odporność
  4. Badania odporności
  5. Choroby metaboliczne
  6. Mukowiscydoza 
  7. Objawy autyzmu 
  8. Przyczyny autyzmu
  9. Szczepienia – przeciwwskazania