Szczepionka MMR – jakie dzieci mają do niej przeciwwskazania?

Szczepienie MMR – co warto o nim wiedzieć?

Szczepionka MMR u osób z pierwotnymi niedoborami odporności?

Szczepionka różyczka odra świnka u osób z chorobami metabolicznymi

Szczepionka MMR- jak wykryć przeciwwskazania

Najczęściej zadawane pytania

szczepionka świnka odra różyczka

Pierwsza dawka szczepionki MMR, czyli szczepionka świnka  odra różyczka jest podawana dziecku około 13 miesiąca życia. Ma ona na celu dać dziecku ochronę na całe życie przed niebezpiecznymi wirusami. Pomimo, że większość dzieci nie reaguje źle po jej podaniu to w określonych sytuacjach istnieją bezwzględne przeciwwskazania do szczepienia MMR. U dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności nie powinno podawać się szczepionki MMR. Indywidualnego podejścia przy szczepieniu wymagają również dzieci z chorobami metabolicznymi. Zarówno wrodzone niedobory odporności jak i choroby metaboliczne to zaburzenia, które długo mogą przebiegać bez objawowo. Czy można sprawdzić czy dziecko jest na nie narażone i czy wymaga indywidualnego kalendarza szczepień? Tak! Takie informacje można uzyskać wykonując kompleksowe badanie genetyczne dziecka, które jest w stanie przebadać kilkaset genów jednocześnie, identyfikując tym samym najważniejsze przeciwwskazania do szczepienia.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń:

Szczepienie MMR – co warto o nim wiedzieć?

Szczepienie MMR to tzw. żywa szczepionka, podawana standardowo dziecku po osiągnięciu 1 roku życia. Druga dawka szczepionki podawana jest po ukończeniu przez dziecko 6 roku życia. MMR szczepionka jest szczepionką skojarzoną zawierającą osłabione szczepy wirusów świnki, odry i różyczki. Tego typu szczepienia są podawane dziecku po to, by ukształtować jego odporność w kierunku kilku patogenów i uchronić przed niebezpiecznymi infekcjami w późniejszych latach.

Szczepionka MMR u osób z pierwotnymi niedoborami odporności

Jednoznacznym przeciwwskazaniem do szczepień zwierających żywe szczepy wirusów są pierwotne niedobory odporności. Pierwotne niedobory odporności (PNO) to dość duża grupa chorób zapisanych w genach, przez które nieprawidłowo funkcjonuje układ odpornościowy. Ze względu na dotychczasowe ograniczenia metod genetycznych w wykrywaniu tych chorób oraz niskiej świadomości na ich temat nawet w środowisku lekarskim, do tej pory poziom wykrywania PNO był niski.

odra świnka różyczka szczepionka

Pierwotne niedobory odporności to nie tylko często i trudne w leczeniu zakażenia, ale to też kilkudziesięciokrotnie większe ryzyko nowotworów, chorób autoimmunologicznych, chorób serca, chorób układu pokarmowego czy alergii. Pierwotne niedobory odporności bardzo często maskują się za innymi chorobami stąd pacjenci są nieprawidłowo leczeni. W przypadku małych dzieci najczęstszymi symptomami ostrzegawczymi jest brak przyrostu masy ciała, kandydoza błony śluzowej jamy ustnej i inne grzybice, a także częste infkecje: zatok, uszu, oskrzeli, czy płuc.

Czy dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności można szczepić? Tłumaczy dr n. med. Magdalena Anna Janeczko, specjalista pediatra genetyk:

Pomimo to, że w chwili obecnej nie ma możliwości wymiany wadliwych genów to pierwotne niedobory odporności w większości przypadków można skutecznie leczyć pod warunkiem, że zostanie postawiona prawidłowa diagnoza.

szczepienie na odre rozyczke i swinke

Osobom z pierwotnymi niedoborami odporności nie należy podawać szczepień zawierających żywe szczepy bakterii lub wirusów ponieważ mogą one wywołać u pacjenta chorobę, na którą został zaszczepiony.  Taka sytuacja nie tylko dotyczy szczepionki MMR, ale także szczepionek przeciwko gruźlicy, ospie wietrznej, rotawirusom i wirusowi polio (szczepionka doustna nie stosowana obecnie w Polsce).

Szczepionka różyczka odra świnka u osób z chorobami metabolicznymi

W przypadku wrodzonych chorób metabolicznych nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do szczepień MMR, niemniej lekarz prowadzący dziecko powinien bezwzględnie wiedzieć czy u dziecka występuje choroba metaboliczna. Wrodzone choroby metaboliczne podobnie jak PNO są zapisane w genach i równie podstępne jak PNO. Mogą dawać różne objawy, w różnym wieku dziecka.

Objawy mogą być mało charakterystyczne: od płaczu dziecka, trudności w jedzeniu, senności czy opóźnienia umysłowego  w tym również cech autystycznych lub padaczek. Nieleczone choroby metaboliczne prowadzą do upośledzenia umysłowego, niepełnosprawności fizycznej i nierzadko śmierci. Są to bardzo poważne i ciężkie choroby, ale jeśli zostaną wykryte w pierwszym okresie życia dziecka można wprowadzić w większości przypadków skuteczne i proste leczenie umożliwiające dziecku całkowicie normalny rozwój. Już teraz w Polsce u każdego noworodka wykonywane są badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie wybranych chorób metabolicznych niemniej zakres badanych schorzeń jest ograniczony jak i stosowana metoda wykorzystuje początkowo inne metody niż badania genetyczne. Tak więc potrzeba szybkiego wykrywania tych chorób jest duża, ale przez ograniczenia budżetowe tylko część chorób jest badana.

Leczenie w większości chorób metabolicznych jest stosunkowo proste – chorym wyłącza się z diety restrykcyjnie określone pokarmy lub suplementuje się brakujące substancje.

W przypadku osób z chorobami metabolicznymi szczepienie powinno być przeprowadzane pod warunkiem, że stan pacjenta jest unormowany.

Choroby metaboliczne mają to do siebie, że są „wrażliwe” na niektóre czynniki środowiskowe takie jak: gorączka, wychłodzenie organizmu, głodówka czy szczepienie. W czasie ekspozycji na te czynniki może dojść u chorego do tzw. dekompensacji metabolicznej czyli do załamania równowagi organizmu. Czasami do takiego zaburzenia dochodzi u pacjenta, który do tej pory nie miał żadnych objawów choroby. Pacjentów z chorobami metabolicznymi po szczepieniu należy rzetelnie monitorować nie tylko pod kątem temperatury ciała, ale też stężenia amoniaku.

Przykładem jest deficyt MCAD– jedna z chorób metabolicznych, która daje objawy zwykle wtedy kiedy dziecko jest głodne. U przegłodzonego dziecka pojawia się senność, bardzo silna hipoglikemia a w późniejszym czasie śpiączka. Dziecko z deficytem MCAD może być szczepione, ale pod warunkiem, że będzie bardzo dobrze nakarmione. Dostateczna kaloryczność posiłku zagwarantuje bezpieczeństwo w czasie szczepienia.

Kolejnym przykładem jest choroba syropu klonowego. Po podaniu szczepionki u chorego malucha mogą wystąpić wymioty, apatia, a nawet drgawki i zaburzenia oddychania. Jeśli nie zdiagnozujemy u dziecka zawczasu choroby, będzie ona cały czas postępować i uszkadzać narządy.

Szczepionka MMR – jak wykryć przeciwwskazania

Tylko kompleksowe badania genetyczne przed szczepieniem analizujące kilkadziesiąt genów jednocześnie są w stanie dać nie tylko informacje na temat przeciwwskazań bądź ryzyka związanego z podaniem szczepienia.

👉 Badanie WSZYSTKICH (ok. 23 000) genów - test WES

Najszersze możliwe badanie genetyczne (WES – analiza całego eksomu czyli około 23 000 genów).

W tym badaniu szczegółowej analizie podlegają wszystkie geny pacjenta pod kątem ryzyka rozwoju chorób wrodzonych i ewentualnych genetycznych przeciwwskazań do szczepień:

  • 600 chorób metabolicznych
  • 300 wrodzonych niedoborów odporności
  • pozostałe choroby wrodzone spowodowane mutacjami punktowymi w genach i zmianami CNV (w obrębie chromosomów).

👉  Badanie WES może wykryć zarówno zmiany w genach, które już powodują niepokojące objawy, jak i te które jeszcze się nie ujawniły.

Co zawiera badanie WES w testDNA?

Oferujemy dwa rodzaje badań WES:

Badaniwes premiume WES STANDARD ORAZ BADANIE WES PREMIUM. Jaka jest różnica między tymi badaniami?

👉 Standardowe badanie WES analizuje najlepiej poznaną część DNA pacjenta, czyli eksony. Poszukuje w nich niebezpiecznych zmian, które będzie można uznać za przyczynę objawów. Badanie WES jest bardzo precyzyjne – każdy gen jest sprawdzany kilkadziesiąt razy, aby mieć pewność co do jego budowy. Dzięki temu wynik jest wartościowy dla lekarza genetyka, który na jego podstawie może podstawić diagnozę danej choroby i zadecydować o dalszym leczeniu.

💪 W badaniu WES STANDARD sprawdzone zostanie ryzyko zachorowania na Rdzeniowy Zanik Mięśni (SMA).

👉 WES PREMIUM to badanie WES o rozszerzonym zakresie. Oprócz zmian w eksonach sprawdza dodatkowo zmiany w intronach.

Analiza dotyczy tylko tych zmian w intronach, których działanie jest dobrze poznane, opisane i mogą mieć znaczenie dla diagnozy pacjenta. Pomija się natomiast części intronów, których działania nauka na razie nie potrafi zinterpretować – takie informacje wprowadziłyby jedynie zamieszanie i utrudniły postawienie rozpoznania.

WES PREMIUM daje więc największą szansę na odkrycie przyczyny problemów zdrowotnych i wprowadzenie leczenia – w szybkim czasie. Każda wykryta zmiana w genie jest ponownie sprawdzana ponad 100 razy dla najwyższej pewności wyniku. Jest to najnowocześniejsze i najbardziej precyzyjne badanie genetyczne.

👉 Badanie WES PREMIUM sprawdza wszystkie znane zmiany w genach, o których wiadomo że mogą powodować rozwój objawów choroby wrodzonej i mogą być podstawą do postawienia diagnozy.

👉 Do badania WES PREMIUM jest możliwość dokupienia badania wrażliwości na leki. W badaniu sprawdzana jest wrażliwość pacjenta na 89 substancji leczniczych, które zawarte są w ponad 550 lekach dostępnych na polskim rynku. Wśród nich znajdują się leki przeciwbólowe (np. ibuprofen) , stosowane w leczeniu padaczki i zaburzeń neurologicznych, kardiologiczne, znieczulające, psychiatryczne. Dzięki takiej wiedzy stosowanie leków jest bezpieczniejsze, a terapia dużo skuteczniejsza.

Badanie WES PREMIUM – badane leki

Koszt badania farmakogenetycznego to 997zł.

👉 Bardzo ważnym aspektem podczas wyboru badania WES są certyfikaty, które posiada laboratorium wykonujące analizy. Dlaczego certyfikaty są tak istotne? Ponieważ świadczą o tym, że laboratorium stosuje procedury i wyśrubowane standardy, które zapewniają wiarygodność wyników. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewność diagnozy i to, że nic nie zostało przeoczone.
Przeczytaj więcej o istotności certyfikatów oraz na jakie zwrócić uwagę na stronie: https://badamydzieci.pl/porady/certyfikaty-badanie-wes/

BADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARDBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIOBADANIE WES STANDARD TRIO PLUSBADANIE WES STANDARD TRIO PLUS
wes premiumwes premiumwes premium plus farmakowes premium plus farmakowes premium triowes premium trio

Najczęściej zadawane pytania:

👉 Co jeżeli wynik badania genetycznego przed szczepieniem pokaże gen choroby wrodzonej?

Będzie  to podstawą dla lekarza pediatry do wprowadzenia indywidualnego kalendarza szczepień (możliwe jest odroczenie szczepienia lub całkowita rezygnacja z niektórych szczepień). Podczas konsultacji telefonicznej wyniku (która jest elementem każdego badania), lekarz genetyk poradzi również do jakiego specjalisty się udać i jak dalej prowadzić dziecko.

Taka wiedza jest pomocna w świadomym podejmowaniu decyzji o szczepieniu. Dzięki diagnozie choroby można też zapobiec jej groźnym powikłaniom w przyszłości.

Co jeżeli wynik badania genetycznego nie pokaże genu choroby wrodzonej?

Jest to bardzo dobra i cenna informacja! Oznacza to wykluczenie badanych chorób wrodzonych, które mogą być przeciwwskazaniem do szczepień. W kontekście tych chorób dziecko może być bezpiecznie szczepione. 

Jak długo muszę czekać na wynik badania?

Wynik testu WES STANDARD otrzymujesz w 10 tygodni, wynik badania WES PREMIUM otrzymasz w czasie 6-7 tygodni. Od razu po otrzymaniu wyniku, umawiamy Cię na telefoniczną konsultacją z lekarzem genetykiem.

Czego nie pokaże test WES w kontekście szczepień?

👉 czy dziecko ma alergię na składniki szczepionki,

👉 czy dziecko jest narażone na NOP z innych, nieokreślonych przyczyn,

👉 czy dziecko ma najczęstsze polimorfizmy w genie MTHFR – ponieważ w żadnym badaniu klinicznym nie udowodniono, aby te mutacje miały wpływ na występowanie niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Na podstawie samego wyniku badania polimorfizmów w genie MTHFR lekarz nie odroczy szczepień ochronnych.

Moje dziecko miało wykonywane badania przesiewowe na NFZ, które nie wykazały nic niepokojącego czy jest sens je rozszerzać?

Tak, gdyż badanie przesiewowe (NFZ) wykrywa  29 chorób, a test WES kilkaset tego typu chorób! Poza tym badanie przesiewowe jest badaniem biochemicznym (sprawdza zawartość danej substancji w krwi) i może czasami dawać wynik fałszywie negatywny.

❗ Badanie biochemiczne nie mówi nic o przyczynie choroby, gdyż sprawdza tylko jeden z objawów choroby. Test WES jest badaniem genetycznym, które sprawdza występowanie choroby na poziomie genów i dają jednoznaczną odpowiedź. Dlatego jeśli rodzic ma taką możliwość – warto wykonać dodatkowo badanie genetyczne o szerokim zakresie.

Źródła:

[1]http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-sa-ogolne-zasady-stosowania-szczepionek/2/#jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepien

[2] „Pierwotne Niedobory Odporności- stan obecny oraz potrzeby diagnostyki i terapii w Polsce; Pex PharmaSequence, Warszawa, październik 2017

Przeczytaj także:

  1. Szczepionka MMR powikłania 
  2. Badania przed szczepieniem – co możesz zrobić?
  3. Badanie FRAX
  4. Badania na autyzm
  5. Szczepienia przeciwwskazania – jakie mogą być?
  6. Autyzm poszczepienny – czy istnieje? 
  7. Przyczyny autyzmu