Badanie WES Premium – jak można wykorzystać wynik testu?

Badanie WES Premium wykryje przeciwwskazania do szczepieniaBadanie WES Premium to analiza genetyczna o rozszerzonym zakresie. Pozwala na sekwencjonowanie całego eksomu, tym samym zapewniając najbardziej skuteczną analizę dostępną na rynku. Szczegółowa analiza dotyczy nie tylko eksonów, ale i poznanych intronów, co pozwala na postawienie skutecznej diagnozy. 

Badanie WES Premium wykryje przeciwwskazania do szczepienia?
Badanie WES Premium pomoże w rozpoznaniu wczesnych objawów autyzmu?
Warto wykonać badanie WES Premium, gdy dziecko ciągle choruje?
Warto wykonać badanie WES Premium lub badanie WES profilaktyka w przypadku podejrzenia padaczki dziecięcej?

Badanie WES Premium wykryje przeciwwskazania do szczepienia?

Badanie WES jest zalecane do wykonania przed szczepieniami dziecka. Jest w stanie wykryć przeciwwskazania do szczepień, a także zaburzenia genetyczne, które mogą prowadzić do negatywnych reakcji organizmu po wykonywanych szczepieniach. U wielu dzieci pojawiają się niepożądane odczyny poszczepienne, a badanie WES lub WES Premium jest w stanie wykryć, czy mają podłoże genetyczne.

Badanie WES Premium pomoże w rozpoznaniu wczesnych objawów autyzmu?

Autyzm może mieć podłoże w nieprawidłowościach genetycznych, dlatego w przypadku diagnostyki schorzenia zaleca się wykonać badania genetyczne na autyzm. Najszerszy zakres oferuje badanie WES Premium, który może mieć kluczowe znaczenie w postawieniu właściwej diagnozy autyzmu. Badanie może być wykorzystane nawet do wykrywania wczesnych objawów choroby, które nie wskazują jednoznacznie na autyzm.

Warto wykonać badanie WES Premium, gdy dziecko ciągle choruje?

Częste choroby są charakterystyczne dla wieku dziecięcego, jednak jeśli dziecko ciągle choruje może to oznaczać zaburzenia o podłożu genetycznym. Wskazaniami do wykonania badania są nawracające infekcje bakteryjne lub wirusowe, które zwykle mają cięższy przebieg niż w „normalnych” okolicznościach. Dziecko może cierpieć np. na wrodzony niedobór odporności, który jest odpowiedzialny za tak częste choroby – badanie WES jest w stanie wykryć to zaburzenie.

Warto wykonać badanie WES Premium lub badanie WES profilaktyka w przypadku podejrzenia padaczki dziecięcej?

Padaczka może mieć podłoże genetyczne, dlatego wykonanie badań DNA jest zalecane przez lekarzy, szczególnie jeśli objawy choroby nie są jednoznaczne. Badania na padaczkę mogą obejmować szereg różnych badań, które nie zawsze zapewniają wiarygodny wynik. Badanie WES Premium może dać odpowiedź na pytanie, czy dziecko cierpi na padaczkę, czy może podobne objawy mogą wywoływać inne zaburzenia genetyczne.