Demencja naczyniowa – co to takiego? Jak się objawia?

Demencja naczyniowa to jeden z rodzajów otępienia. Zaburzenie to powodowane jest zwykle przez choroby naczyniowe w mózgu. Rozwija się ono zwykle etapami tak jak inne rodzaje demencji. Finalnie zaburzenie prowadzi do konieczności stałej opieki i reakcji nieadekwatnych do sytuacji. Zobacz, jak można rozpoznać demencję naczyniową i jak można ją leczyć!


Umów się na rozmowę ze specjalistą w kwestii badań genetycznych:

Darmowa konsultacja ze specjalistą
o badaniach genetycznych
Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice,
o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość >>

Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu:
1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badamydzieci.pl/platnosc-za-badanie/polityka-prywatnosci/

Demencja naczyniowa

Demencja naczyniowa zwana jest także otępieniem naczyniopochodnym. Jest to zaburzenie powodujące ogólne pogorszenie funkcjonowania poznawczego. Charakteryzuje się ono upośledzeniem takich funkcji jak pamięć, uwaga, myślenie, czy orientacja w terenie. Ich deficyt nie musi być taki sam. Zwykle jedne funkcje u pacjenta działają lepiej, a inne gorzej.

Demencja naczyniopochodna wywołana jest przez uszkodzenie mózgu pochodzenia naczyniowego. Powodować może je udar czy krwotok wewnątrzczaszkowy. Zwykle jednak przyczyną demencji są choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy choroba Alexandra. Często mają one podłoże genetyczne, ale mogą być wywołane także przez czynniki nabyte. Mówi się także o ogromnym wpływie nadciśnienia tętniczego na rozwój demencji naczyniowej.

Objawy demencji naczyniopochodnej

Otępienie naczyniowe objawia się głównie poprzez:demencja naczyniowa objawy

 • Zaburzenia pamięci
 • Osłabienie zdolności intelektualnych
 • Problemy z planowaniem i wykonywaniem zaplanowanych działań
 • Problemy dotyczące zdrowia psychicznego, takie jak depresja
 • Reagowanie nieadekwatne do sytuacji
 • Zaburzona orientacja w terenie
 • Problemy z wykonywaniem codziennych czynności
 • Trudności z utrzymaniem równowagi
 • Zaburzenia osobowości, a w szczególności lęki i zachowania agresywne
 • Wycofanie z życia społecznego i izolowanie się od bliskich osób
 • Porzucenie własnych pasji i zainteresowań

Demencja zwykle rozwija się etapami. Oznacza to, że wszystkie objawy pojawiają się stopniowo. Wyjątkiem są sytuacje nagłe, takie jak udar czy krwotok wewnątrzczaszkowy. W takiej sytuacji symptomy mogą pojawić się nagle i w dużej ilości. Może to wyglądać, jakby chory całkowicie stracił kontakt z rzeczywistością.

Diagnostyka demencji naczyniowej

Diagnostyka demencji rozpoczyna się od zadania pacjentowi kilku pytań. Lekarz potrzebuje informacji o dokładnych objawach choroby, współistniejących chorobach i stosowanych lekach. Następnie wykonuje się testy sprawdzające działanie funkcji poznawczych. Zwykle jest to test MMSE,demencja naczyniopochodna w którym pacjentowi zadaje się różne pytania sprawdzające m.in. jego pamięć czy logiczne myślenie. Za każde pytanie przyznawane są punkty, a ich wynik jest sumowany. Często wykonuje się także test zegara, w którym pacjent proszony jest o narysowanie tarczy zegara i zaznaczenie na nim konkretnej godziny.

W diagnostyce demencji zwykle konieczne jest także wykonanie badania obrazowego, takiego jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny. Dzięki temu lekarz może dokładnie ocenić budowę struktur mózgu i ewentualne uszkodzenia. Zaleca się także wykonanie badania genetyczne, które wykluczy potencjalne choroby genetyczne np. chorobę Alexandra. Polecamy wybrać tutaj badanie sprawdzające całe DNA pacjenta, takie jak WES. Dzięki niemu możemy jednoznacznie dowiedzieć się, czy przyczyną demencji jest choroba genetyczna.

Oferujemy trzy rodzaje badań WES:

Badanie WES STANDARD, BADANIE WES PREMIUM oraz badanie WES COMPLEX. Jaka jest różnica między tymi badaniami?porownanie badań wes

 

👉 Standardowe badanie WES analizuje najlepiej poznaną część DNA pacjenta, czyli eksony. Poszukuje w nich niebezpiecznych zmian, które będzie można uznać za przyczynę objawów. Badanie WES jest bardzo precyzyjne – każdy gen jest sprawdzany kilkadziesiąt razy, aby mieć pewność co do jego budowy. Dzięki temu wynik jest wartościowy dla lekarza genetyka, który na jego podstawie może podstawić diagnozę danej choroby i zadecydować o dalszym leczeniu.

👉Badania WES PREMIUM oraz WES COMPLEX to badanie WES o rozszerzonym zakresie. Oprócz zmian w eksonach sprawdza dodatkowo zmiany w intronach.

Analiza dotyczy tylko tych zmian w intronach, których działanie jest dobrze poznane, opisane i mogą mieć znaczenie dla diagnozy pacjenta. Pomija się natomiast części intronów, których działania nauka na razie nie potrafi zinterpretować – takie informacje wprowadziłyby jedynie zamieszanie i utrudniły postawienie rozpoznania.

👉Badanie WES COMPLEX to innowacja na rynku badań diagnostycznych. Jest to pierwsze dostępne w Polsce badanie o podejściu tzw. multiomicznym.  W trakcie jednej analizy, z jednej pobranej próbki wykonywane jest zarówno bardzo szerokie badanie WES oraz kariotyp molekularny (mikromacierze), a w przypadku wykrycia nieprawidłowości w genach, które mogą odpowiadać za chorobę metaboliczną przeprowadzane jest również badanie biochemiczne.  To badanie z kolei umożliwia określenie, czy choroba metaboliczna „jest aktywna” i jak bardzo jest zaawansowana. Widzimy to po poziomie metabolitów we krwi pacjenta.

👉 Bardzo ważnym aspektem podczas wyboru badania WES są certyfikaty, które posiada laboratorium wykonujące analizy. Dlaczego certyfikaty są tak istotne? Ponieważ świadczą o tym, że laboratorium stosuje procedury i wyśrubowane standardy, które zapewniają wiarygodność wyników. Dla pacjenta oznacza to po prostu pewność diagnozy i to, że nic nie zostało przeoczone.
Przeczytaj więcej o istotności certyfikatów oraz na jakie zwrócić uwagę na stronie: https://badamydzieci.pl/porady/certyfikaty-badanie-wes/

Demencja naczyniopochodna – leczenie i rokowania

Rokowania w przypadku demencji naczyniowej niestety nie są najlepsze. Wszystkie zmiany, do których doszło, są nieodwracalne. Możemy więc jedynie próbować nieco spowolnić dalszy przebieg choroby poprzez leczenie farmakologiczne. Pacjenci najczęściej stosują kwas acetylosalicylowy oraz statyny. Często wdraża się także leki objawowe w zależności od tego, jakie symptomy pojawiają się u pacjenta. Mogą być to np. preparaty na bezsenność czy zwalczające lęki.

U pacjentów z demencją należy zatroszczyć się także o profilaktykę. Powinni oni regularnie badać ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu oraz poziom cukru we krwi. Dzięki temu szybko wykryte zostaną ewentualne nieprawidłowości, co pozwoli wdrożyć leczenie.