Czym wyróżnia się badanie WES PROFILAKTYKA?

Badanie WES PROFILAKTYKA to analiza genetyczna, która zapewnia najszerszy zakres na rynku. Badanie pozwala na sprawdzenie całego genomu i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. Badanie WES może być wykonywane zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych.  Może zastąpić np. badania metaboliczne u dzieci i dorosłych czy wiele innych analiz, które wykrywają i raportują nieprawidłowości w DNA.

Czym różni się badanie WES Profilaktyka od badania WES trio?
Czy badanie WES Profilaktyka można wykonać jako badanie na padaczkę u dzieci?
Czy badanie WES Profilaktyka można wykonać jako badanie na autyzm u dzieci?
Czy badanie WES Profilaktyka wykonuje się, kiedy nie ma konkretnych objawów?

Czym różni się badanie WES Profilaktyka od badania WES TRIO?

Badanie WES PROFILAKTYKA to analiza przesiewowa. Ma na celu sprawdzenie genów pod kątem występowania w nich nieprawidłowości, w ten sposób jest w stanie wykryć choroby genetyczne oraz oszacować ewentualne ryzyko zachorowania. Badanie WES TRIO to nieco inna forma diagnostyki – obejmuje badania genomu dziecka oraz rodziców, co ma na celu ułatwienie postawienia diagnozy. W ten sposób można wykryć np. rzadkie choroby genetyczne.

Czy badanie WES PROFILAKTYKA można wykonać jako badanie na padaczkę u dzieci?

Badanie WES PROFILAKTYKA może zostać wykorzystane jako alternatywa badania na padaczkę. Analiza całego genomu z pewnością wykryje nieprawidłowości i mutacje, które mogą odpowiadać za rozwój padaczki. Wybierając badanie WES można wykryć również wiele innych zaburzeń, które mogą dawać objawy podobne do padaczki.

Czy badanie WES Profilaktyka można wykonać jako badanie na autyzm u dzieci?

Autyzm w większości przypadków ma podłoże genetyczne, chociaż nie jest to regułą. Panelowe badania na autyzm mogą nie zapewniać tak wysokiej skuteczności, co badanie WES PROFILAKTYKA. Jeśli u dziecka występują niepokojące objawy to z pewnością warto wykonać najszersze badanie na rynku, które zapewnia wysoką skuteczność analizy i z pewnością ułatwi postawienie diagnozy.

Czy badanie WES Profilaktyka wykonuje się, kiedy nie ma konkretnych objawów?

Badanie WES PROFILAKTYKA ma głównie cele diagnostyczne – jest zalecane do wykonania nawet wówczas, kiedy dziecko lub osoba dorosła nie mają niepokojących objawów. Badanie jest w stanie wykryć wiele zaburzeń genetycznych i jednocześnie określa ryzyko wystąpienia chorób nawet w przyszłości. Może zastąpić dzięki temu panelowe badania genetyczne dziecka, które nie są w stanie przeanalizować większej ilości genów, mając więc znacznie niższą wartość diagnostyczną.