Wczesna diagnoza autyzmu jako warunek odpowiedniego podejścia do procesu wychowania dziecka

Badania na autyzm Autyzm jako zaburzenie rozwojowe u dzieci ma podłoże genetyczne, ale na jego wystąpienie ma wpływ również szereg czynników środowiskowych. Mutację genu, a co za tym idzie pojawienie się symptomów autyzmu, mogą wywołać na przykład okołoporodowe uszkodzenie układu centralnego układu nerwowego, przebyte poważne infekcje lub problemy dotyczące choroby metabolicznej. We wczesnym okresie życia dziecka objawy autyzmu nie są jednoznaczne, warto więc wykonać odpowiednie badania diagnostyczne, które wskażą na źródło tego wieloczynnikowego zaburzenia.

Badania na autyzm – dla kogo?
Badania na autyzm- jaką wiedzę dają?
Badania na autyzm – gdzie wykonać?
Badania na autyzm – jaki jest koszt?

Badania na autyzm – dla kogo?

Symptomy spektrum autystycznego mogą mieć miejsce już w okresie niemowlęcym. Dziecko nie nawiązuje kontaktu wzrokowego i nie podejmuje prób gaworzenia. Później można zaobserwować opóźnienia w rozwoju mowy (dziecko bardzo długo może nie mówić) albo częste powtarzanie tych samych zwrotów. Trudno jest nawiązać z dzieckiem kontakt słowny i emocjonalny. W takich przypadkach rodzice powinni wykonać dziecku badania na autyzm. Wczesna diagnoza pozwoli na opracowanie i wdrożenie kompleksowej terapii neurologicznej, psychiatrycznej, psychologicznej i logopedycznej.

Badania na autyzm- jaką wiedzę dają?

Badania genetyczne autyzmu polegają na określeniu wariantów genetycznych odpowiadających za występujące objawy. Analiza i interpretacja kliniczna wykazuje, czy podłoże występujących anomalii jest wrodzone. A więc badanie WES daje odpowiedź na kluczowe pytanie odnośnie do etiologii zaburzenia. Ponieważ mózg dziecka z wrodzonym autyzmem funkcjonuje inaczej niż u osób zdrowych, jego wychowanie będzie wymagało podejścia nacechowanego sporą dozą cierpliwości, empatii i tolerancji. Mając tego świadomość, rodzice będą w stanie przygotować dziecko do funkcjonowania w społeczeństwie, pomimo występujących trudności w relacjach z otoczeniem. Dlatego tak duże znaczenie ma wykonanie badań genetycznych dla dziecka autystycznego.

Badania na autyzm – gdzie wykonać?

Rzetelną diagnozę autyzmu można uzyskać poprzez kompleksowe badanie genetyczne dziecka za pośrednictwem platformy Badamy Dzieci.pl . Wyniki konsultowane są ze specjalistami w dziedzinie pediatrii, genetyki, immunologii. Rodzice uzyskują też wsparcie na każdym etapie działań diagnostycznych oraz zestaw materiałów informacyjnych na temat autyzmu i wykaz instytucji wspomagającej rodzinę.

Badania na autyzm – jaki jest koszt?

Wykonanie testu w kierunku autyzmu to koszt około 4 tys. zł. Jest to badanie bardzo precyzyjne, ukierunkowane na dokładne sprawdzenie budowy każdego genu. Pozwala to na trafną diagnozę decydującą o potrzebach terapeutycznych i rehabilitacyjnych i wychowawczych.