Autyzm

w przypadku dzieci z autyzmem ogromne znaczenie ma wykonanie specjalistycznych badań genetycznych umożliwiających poznanie przyczyny zaburzeń.