Choroba demencja – objawy i przebieg

Demencja jest zaburzeniem, które powoduje ogólne pogorszenie sprawności umysłowej. Jej objawy mogą być jednak różne i występować w różnym nasileniu. Zaburzenie to dotyka każdej funkcji poznawczej, ale nie na każdą z nich oddziałuje w takim samym stopniu. Jakie więc są objawy demencji? Jak można ją rozpoznać? Sprawdź w poniższym artykule!demencja objawy


Zapraszamy do umówienia się na rozmowę ze specjalistą w sprawie badań genetycznych:

Darmowa konsultacja ze specjalistą
o badaniach genetycznych
Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice,
o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 665 761 161. Pokaż całość >>

Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu:
1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO);
2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://badamydzieci.pl/platnosc-za-badanie/polityka-prywatnosci/

Choroba demencja – objawy u seniorów

Demencja (otępienie) jest chorobą, która najczęściej rozwija się u seniorów po 65 roku życia. Powoduje ona u nich zaburzenie ogólnego funkcjonowania poznawczego, czyli takich funkcji jak pamięć, logiczne myślenie, orientacja w terenie czy uwaga. Zaburzenie to jednak nie dotyka każdej funkcji na tym samym poziomie. U jednych osób lepiej będzie funkcjonowała pamięć, a gorzej uwaga. U innego seniora sytuacja może wyglądać odwrotnie.

Otępienie u seniorów zwykle rozwija się w trzech etapach:

• Zaburzenia pamięci są zwykle pierwszym symptomem spowodowanym przez otępienie. Objawy, które mogą się pojawić w pierwszym etapie rozwojuchoroba demencja objawy choroby to m.in. mylenie nazwisk, zapominanie dat czy mylenie nazw przedmiotów. Pierwsze objawy demencji to także utrata zainteresowania i próba odizolowania się od społeczeństwa.
• W drugim etapie demencja staje się już dość widoczna dla innych osób. W tym okresie u seniora pojawiają się problemy z orientacją w terenie, rozumowaniem i koordynacją wzrokowo-ruchową. Z kolei zaburzenia pamięci stają się coraz bardziej nasilone.
• W trzecim etapie rozwoju otępienia pojawiają się już bardzo zaawansowane objawy, a sam chory zaczyna stopniowo tracić kontakt z rzeczywistością. Na tym etapie wymaga on stałej opieki, ponieważ zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji i nie radzi sobie z codziennymi czynnościami, takimi jak mycie się czy gotowanie. Chory przestaje także rozpoznawać swoich najbliższych.

Objawy demencji zwykle pojawiają się na skutek urazów mózgu oraz krwiaków pourazowych. Mogą one być także konsekwencją genetycznych chorób neurodegeneracyjnych, padaczki, chorób tarczycy, chorób nerek oraz wodogłowia.

Pierwsze objawy demencji u dzieci – czy to możliwe?

Niewiele osób wie, że demencja może pojawić się także u dzieci. Nie jest to jednak ta sama demencja, która pojawia się u starszych osób, a rzadka choroba genetyczna. Jej pełna nazwa to ceroidolipofuscynoza neuronalna (CLN). Potocznie nazywana jest ona demencją dziecięcą.

Główne objawy demencji dziecięcej to:

• Zaburzenia pamięci
• Zaburzenia wzroku, a w skrajnych przypadkach utrata wzroku
• Napady padaczkowe
• Zaburzenia równowagi
• Utrata nabytych wcześniej umiejętności np. mowy, chodzenia czy siedzenia

Dzieci z demencją dziecięcą wymagają stałej opieki, ponieważ nie są w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb.
Objawy demencji dziecięcej są spowodowane mutacją w genie TPP1. W konsekwencji ilość enzymu TPP1 w organizmie jest niewystarczająca, przez co zaczynają odkładać się szkodliwe substancje uszkadzające komórki.

Demencja – objawy a diagnostyka

Objawy demencji są zupełnie inaczej diagnozowane w przypadku otępienia i demencji dziecięcej. U dzieci zwykle wystarczy wykonać badanie genetyczne u dziecka sprawdzające gen TPP1. Polecane jest szczególnie nowoczesne badanie WES Complex. Tego typu analiza jednoznacznie potwierdzi lub wykluczy chorobę. Jednak w trakcie diagnostyki warto wykonać także badanie suchej kropli krwi badanie aktywności enzymów lizosomalnych z krwi.

wes complex

W przypadku demencji starczej diagnostyka wygląda nieco inaczej. Opera się ją głównie na wykonaniu dwóch badań – testu MMSE (ang. Mini-Mentalotępienie objawy State Examination) oraz testu zegara. Test MMSE polega na zadawaniu pacjentowi pytań i przyznawaniu za nich punktów według klucza. Demencja jest diagnozowana, jeśli pacjent uzyska mniej niż 24 punkty. Test zegara z kolei polega na narysowaniu przez pacjenta tarczy zegara. Następnie jego zadaniem jest zaznaczenie na tarczy wskazanej przez lekarza godziny. W trakcie diagnostyki demencji starczej zalecane jest także wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej oraz podstawowych badań krwi.