Zdolności wysepkowe u dzieci autystycznych – czym są i w jakich obszarach występują?

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają zaburzenia języka i komunikacji, problemy w kontaktach międzyludzkich oraz charakteryzują się ograniczonymi, sztywnymi zachowaniami i zainteresowaniami. Mimo wszystkich specyficznych zachowań pojawiają się u nich także zdumiewające umiejętności, które nazywane są zdolnościami wysepkowymi lub zespołem Sawanta. Czym są te umiejętności? Przybliżamy!

Przeczytaj więcej:

 1. Zdolności wysepkowe u dzieci autystycznych – czym są?
 2. Zdolności wysepkowe – zobacz obszary, których dotyczą u dzieci
 3. Zdolności wysepkowe u autystyków – niezwykłe historie
 4. Zdolności wysepkowe a diagnoza autyzmu

Zdolności wysepkowe u dzieci autystycznych – czym są?

Zdolności wysepkowe u osób ze spektrum autyzmu, to umiejętności, które wyróżniają się na tle specyficznych zachowań autystków. Nazywane są one także zespołem Sawanta. Według badań osoby, które wykazują zdolności wysepkowe, nie mają prawidłowo działającej lewej półkuli mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie. Mózg takiej osoby podejmuje działania samonaprawcze, przez co uruchamiają się nowe sposoby działania bez udziału zaburzonej funkcji. Zdolności wysepkowe ma jedna na 10 osób ze spektrum autyzmu.

Osoby ze zdolnościami wysepkowymi mają bardzo dobrą, ale wąską pamięć. Nazywana jest ona “wysepką geniuszu” w konkretnej dziedzinie.

Zdolności wysepkowe – zobacz obszary, których dotyczą u dzieci

Zdolności wysepkowe występują u dzieci autystycznych w kilku obszarach:

 • Zdolności muzyczne – w tym obszarze zdolności wysepkowe pojawiają się najczęściej przed 8 rokiem życia. Najczęściej autystycy posiadają talent do gry na pianinie oraz komponowania utworów. Często zdarza się także, że dziecko autystyczne potrafi odtworzyć z pamięci wcześniej usłyszany utwór bez żadnych błędów.
 • Zdolności artystyczne – zdolności wysepkowe u autystuków w tym obszarze zauważa się najczęściej. Dotyczą one najczęściej malarstwa oraz rzeźby. Prace osób ze spektrum autyzmu są bardzo szczegółowe, a jeśli są odwzorowaniem, to bardzo precyzyjnym.
 • Zdolności wzrokowo-przestrzenne – autystycy ze zdolnościami wysepkowymi potrafią często tworzyć niezwykłe konstrukcje. Precyzyjnie mierzą także dystanse bez użycia narzędzi oraz bardzo dokładnie rysują mapy.
 • Zdolności obliczeniowe – autystycy często są bardzo dobrymi matematykami. Potrafią oni bardzo szybko liczyć w pamięci czy wymieniać długie ciągli liczbowe. Zdolności wysepkowe w tym obszarze dotyczą także obliczeń na podstawie kalendarza – autystycy potrafią np. szybko obliczyć, w jaki dzień tygodnia wypadnie konkretna data czy ile dni przeżyła konkretna osoba na podstawie daty urodzenia.
 • Zdolności lingwistyczne – osoby autystyczne ze zdolnościami wysepkowymi potrafią bardzo szybko uczyć się nowych języków.

Zdolności wysepkowe pojawiają się najczęściej tylko w jednym z wymienionych obszarów. Najczęściej ograniczają się tylko do jednej konkretnej czynności. Przykładowo. Autystyk może wykonywać szybkie obliczenia w pamięci, ale nie będzie potrafił obliczyć, ile dni przeżył konkretny człowiek.

Zdolności wysepkowe u autystyków – niezwykłe historie

Często słyszy się o niezwykłych umiejętnościach pewnych osób. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że te osoby mają spektrum autyzmu i są to zdolności wysepkowe. Autystycy, które posiadają niezwykłe umiejętności wysepkowe to:

 • Daniel Tammet – posługuje się 11 językami na poziomie biegłym, a w tym językiem mänti, który sam stworzył. Pobił on także rekord recytowania liczby pi.
 • Stephen Wiltshire – ma on niezwykle szczegółową pamięć fotograficzną, dzięki której wykonuje dokładne i precyzyjne rysunku. Narysował on szczegółową panoramę Londynu, w której odwzorował dokładną liczbę kolumn, okien oraz ulic po jednym przelocie helikopterem nad miastem.
 • Kim Peek – nazywany jest człowiekiem z pamięcią absolutną. Znał on na pamięć 12 000 książek. Potrafił także wymienić nazwy wszystkich miast w Stanach Zjednoczonych oraz autostrady, które przez nie przechodzą. Znał również historię każdego państwa oraz potrafił obliczyć liczbę przeżytych dni na podstawie daty urodzenia. Ponadto rozpoznawał ze słuchu wiele utworów muzycznych i potrafił podać datę i miejsce ich powstania oraz datę urodzenia i śmierci kompozytora.

Zdolności wysepkowe a diagnoza autyzmu

Jeśli zauważasz u dziecka zdolności wysepkowe, a ponadto problemy z komunikacją, relacjami międzyludzkimi czy sztywne zachowania, to dziecko może być autystykiem. W takiej sytuacji należy jak najszybciej rozpocząć proces diagnostyczny. Jego istotną częścią powinny być kompleksowe badania genetyczne, ponieważ podłoże genetyczne stwierdza się u 30% dzieci autystycznych.

W przypadku podejrzenia zaburzeń ze spektrum autyzmu zaleca się badanie WES PREMIUM. Jest to najnowocześniejsze i najdokładniejsze badanie na rynku testów DNA. Wykonuje się je za pomocą technologii NGS (Sekwencjonowania Nowej Generacji). Wynik badania WES PREMIUM pomoże lekarzowi stwierdzić, czy występujące objawy kliniczne mają swoją przyczynę w genach. Oprócz wykonania badań genetycznych należy także skorzystać z podstawowych narzędzi diagnostycznych autyzmu – obserwacji oraz konsultacji psychologicznej.Porozmawiaj o badaniu genetycznym dla Twojego dziecka:


Zobacz też:

💜 Badania genetyczne na padaczkę

💜 Autyzm badania genetyczne

💜 Badania na odporność

💜 Zespół napięcia mięśniowego – badania

💜 Przyczyny padaczki u dzieci