Pierwsze objawy autyzmu

Autyzm jest właściwie zaburzeniem, które należy do większego spektrum problemów wieku rozwojowego.  Wśród innych jednostek sklasyfikowanych jako całościowe zaburzenia rozwojowe możemy wyróżnić między innymi: autyzm dziecięcy,  autyzm atypowy, zespół Retta, zespół Aspergera. Trudno jest określić jednoznaczną przyczynę autyzmu – wystąpienia tego problemu. Obecnie rozważa się hipotezę genetyczną, okołoporodową, immunologiczną oraz środowiskową. Z tego powodu wokół autyzmu powstało wiele nieprawdziwych przesądów i powtarzanych społecznie mitów. Te dotyczą między innymi rzekomego związku z szczepieniem oraz wychowaniem dziecka.

Jak wyglądają pierwsze objawy autyzmu?
Jakie badania na autyzm wykonać?
Do kogo udać się po diagnozę autyzmu?
Ile kosztują badania genetyczne na autyzm?

Jak wyglądają pierwsze objawy autyzmu?


Pierwsze objawy autyzmu u dziecka są właściwie niezauważalne i uwidaczniają się wraz z wiekiem. Klasyfikacja DSM-5 zawiera w sobie ogólne kryteria określające symptomy tego zaburzenia.

 • wczesny początek objawów
 • nieustępujące trudności w komunikacji i interakcji społecznych w wielu sytuacjach
  a. deficyty w sferze okazywania wzajemności,
  b. deficyty w sferze komunikacji niewerbalne,
  c. deficyty w obszarze rozpoczynania, podtrzymywania i rozumienia relacji międzyludzkich
 • ograniczone, często powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności
  a. manieryzmy ruchowe,
  b. pragnienie niezmienności,
  c. wąskie zainteresowania
  d. zmienna reaktywność na bodźce czuciowe
 • brak możliwości wytłumaczenia wyżej wymienionych zaburzeń innymi jednostkami chorobowymi

Jakie badania na autyzm wykonać?


Autyzm rozpoznaje się w wyniku wnikliwego badania i obserwacji pacjenta w różnych sytuacjach życiowych. Jednakże w wielu przypadkach pomocne są badania dodatkowe mające na celu stwierdzenie zaburzeń współistniejących lub ich wykluczenie. Takimi zabiegami mogą być przykładowo: ocena kariotypu i inne badania genetyczne, badania obrazowe mózgu, EEG, badania słuchu i wzroku.

Do kogo udać się po diagnozę autyzmu?

Diagnostyką autyzmu zajmują  się często psychiatrzy dziecięcy jak i pediatrzy.

Ile kosztują badania genetyczne na autyzm?

Badania genetyczne mogą występować w specjalnie przygotowanych panelach, których koszt wynosi często około 600-800 zł.