Jak szczepić dziecko?

W dzisiejszych czasach narosło wiele nieprawdziwych przekonań i powtarzanych beznamiętnie przez ludzi mitów na temat szczepionek. W tym miejscu warto wspomnieć o rzeczywistych przeciwwskazaniach do szczepień a właściwie do tej formy profilaktyki. Lekarz powinien także poinformować pacjenta i jego opiekunów o wszelkich możliwych kwestiach dotyczących podawania wspomnianego produktu medycznego. Tylko taka otwarta na pytania i wątpliwości relacja warunkuje powodzenie współpracy podczas kolejnych wizyt w gabinecie medycznym.

Jakie są jednoznaczne przeciwwskazania do szczepienia, Jakie badania warto wykonać przed szczepieniem, Jak najlepiej przygotować dziecko do szczepienia, Jakie są wskazania do ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień

Jakie są jednoznaczne przeciwwskazania do szczepienia?
Jakie badania warto wykonać przed szczepieniem?
Jak najlepiej przygotować dziecko do szczepienia?
Jakie są wskazania do ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień?

Jakie są jednoznaczne przeciwwskazania do szczepienia?

Przeciwwskazania do szczepienia dzielimy na bezwzględne i względne. Do tych pierwszych, uniwersalnych zaliczymy właściwie jedynie reakcję anafilaktyczną po uprzedniej dawce szczepionki lub podaniu jakiegokolwiek składnika zawartego w tym leku. W tym miejscu należy, jednak wspomnieć o warunkach, w których również nie podajemy prawie nigdy konkretnych typów szczepionek. Kobietom w ciąży nie wolno podawać szczepionek „żywych”. Podobna sytuacja występuje w przypadku chorych na ciężkie niedobory odporności. Wystąpienie encefalopatii po szczepionce z komponentą krztuścową stanowi solidną podstawę do zaprzestania iniekcji kolejnych dawek (kwestia sporna i nie potwierdzona badaniami klinicznymi). Względnymi przeciwwskazaniami, czyli taki które wymagają zachowanie szczególnej ostrożności przez lekarza, są między innymi:

  • ostra choroba pacjenta przebiegająca w sposób ciężki lub umiarkowany
  • dodatni wywiad w kierunku drgawek (dotyczy szczepionki MMRV)
  • choroba neurologiczna (na przykład zespół Guillaina i Barrégo)

Jakie badania warto wykonać przed szczepieniem?

To w końcu szczepić czy nie? Przed każdym szczepieniem lekarz powinien dokładnie zbadać podmiotowo i przedmiotowo pacjenta. Uzyskanie informacji o dotychczasowym przebiegu programu szczepień oraz obecnego stanu zdrowia dziecka jest kluczowe do uniknięcia działań niepożądanych. Więcej: Badania przed szczepieniem

Jak najlepiej przygotować dziecko do szczepienia?

Nie ma szczególnych działań, które mają wykonywać rodzice przed szczepieniem dziecka. W tym miejscu najważniejsza może być wnikliwa obserwacja dziecka i zgłoszenie wszelkich objawów niepożądanych lekarzowi. Ten później zadecyduje, czy dziecko kwalifikuje się do szczepienia.

Jakie są wskazania do ustalenia indywidualnego kalendarza szczepień?

W przypadku ominięcia jednej lub wielu dawek szczepionek lekarz prowadzący dziecko ustala indywidualny kalendarz szczepień, który ma na celu uodpornienie przeciwko chorobom zakaźnym, które są objęte obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi, a ponadto za zgodą rodziców, opiekunów prawnych lub osoby szczepionej również przeciwko innym chorobom zakaźnym. Są to tak zwane szczepienia wyrównawcze.