Napięcie mięśniowe u noworodka

Napięcie mięśni, inaczej tonus to zdolność tej tkanki na przeciwdziałanie skurczom biernym i utrzymanie prawidłowej postawy. Jest to jedna z kluczowych cech noworodka, którą oceniamy zaraz po urodzeniu. Badanie tej własności należy do elementów składowych blisko siedemdziesięcioletniej, dziesięciostopniowej skali Apgar, która prócz tego zawiera w sobie: określenie reakcji na bodźce, pomiar pulsu, charakter oddechu oraz kolor skóry dziecka. 

 

Jakie powinno być prawidłowe napięcie mięśniowe u noworodka?
Czym jest napięcie mięśniowe u noworodka?
Czym jest wzmożone napięcie mięśniowe u noworodka?
Czym jest obniżone napięcie mięśniowe u noworodka?

Jakie powinno być prawidłowe napięcie mięśniowe u noworodka?

Prawidłowe napięcie mięśni to przede wszystkim takie, które spełnia powyżej przedstawioną cechę. Aby to ocenić stosuje się skale mające za zadanie zobiektywizowanie tej subiektywnej lekarskiej oceny. Do takich metod oceny rozwoju motorycznego dziecka, a w konsekwencji pośrednio prawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego, wykorzystuje się dwie metody: test TIMP (Test of Infant Motor Performance) oraz skalę AIMS (Alberta Infant Motor Scale).

Czym jest napięcie mięśniowe u noworodka?

Napięcie mięśniowe u noworodka odpowiada za takie cechy jak zdolność utrzymania główki, ruchy kończyn, spożywanie pokarmów i płynów oraz wydalanie. Z racji ograniczonej ruchomości ocena napięcia mięśniowego u noworodka jest trudniejsza, gdyż może przebiegać w bardzo nieoczywisty sposób.

Czym jest wzmożone napięcie mięśniowe u noworodka?

Wzmożone napięcie mięśniowe to inaczej hipertonia. Możemy ją podzielić na kilka rodzajów, ale trzy główne typy są znane jako sztywność, spastyczność i dystonia. Może objawiać się: niepokojem, zaciskaniem pięści, krzyżowaniem nóg, odchylaniem głowy, trudnością w biernym poruszaniu kończynami. Może być to manifestacją nieprawidłowości neurologicznych, lecz w pierwszym roku życia u prawidłowo rozwijającego się noworodka a potem niemowlęcia obserwuje się zmiany w napięciu mięśniowym. Na przykład, w okresie noworodkowym występuje fizjologiczna hipertonia polegająca na zgięciowym ułożeniem wszystkich kończyn.

Czym jest obniżone napięcie mięśniowe u noworodka?

Obniżone napięcie mięśni to hipotonia i objawia się szeroko pojętą wiotkością dziecka. Noworodek nie jest w stanie przyjąć stabilnej pozycji na rękach opiekuna a dzieci starsze mają trudności w poruszaniu kończynami i utrzymaniu napięcia mięśni twarzy i szyi. Może to być efektem chorób takich jak: miastenia, łagodna rodzinna hipotonia, mózgowe porażenie dziecięce, rdzeniowy zanik mięśni.