Wrażliwość na leki – badania genetyczne dziecka

Badania nadwrażliwości na leki pozwalają przede wszystkim na uzyskanie informacji, czy lek podawany w standardowych dawkach jest bezpieczny. Jeżeli zachodzi jakiekolwiek ryzyko, konieczna jest zmiana. Badania genetyczne dziecka pozwalają uchronić dziecko przed zagrożeniem. Dzięki nim można odpowiednio dopasować dawkę leku, który po jej zmniejszeniu lub zwiększeniu zachowuje swoją skuteczność i nie stwarza zagrożenia. Tolerancja i metabolizm substancji zawartych w lekach to indywidualna kwestia każdego człowieka. Dlatego bardzo ważne jest zadbanie o odpowiednie badania dzieci, żeby zyskać pewność, że podawane leki przyniosą oczekiwany, pozytywny skutek. Badania dzieci

Badania dzieci – jakie są wiarygodne badania nadwrażliwości na leki?

Badania genetyczne dziecka – badanie WES Premium badaniem nadwrażliwości na leki 

Badanie WES Premium – badaniem genetycznym dziecka przy zażywaniu leków psychiatrycznych 

Badania dzieci – jakie badania genetyczne wybrać przy badaniu wrażliwości na leki?

Badania dzieci – jakie są wiarygodne badania nadwrażliwości na leki?

Badania genetyczne  są jednym z najbardziej wiarygodnych rozwiązań w kwestii badania nadwrażliwości na leki. Jego wynik skutecznie pomaga w leczeniu choroby. Pozwalają ocenić czy u dziecka występuje nadwrażliwość pod kątem badanych substancji najczęściej występujących w leczeniu chorób onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, reumatologicznych i wielu innych. Wyniki testu pomagają ustalić, które substancje zawarte w lekach są dla dziecka bezpieczne, a których należy bezwzględnie unikać. Daje to ogromną szansę na zapobieganie  wystąpienia szkodliwych efektów ubocznych złego dobrania leków, a tym samym zapewnia skuteczne leczenie i ułatwia drogę do poprawy zdrowia dziecka. A to jest najważniejsze. Dlatego warto zdecydować się na farmakogenetykę.

Badania genetyczne dziecka – badanie WES Premium badaniem nadwrażliwości na leki

Badanie WES pozwala na wprowadzenie kierunkowego leczenia pod kątem postawionej dzięki niemu diagnozy. Polega ono na analizie najlepiej poznanych części DNA człowieka, jakimi są eksony. Stanowią one niezwykle istotny fragment genu. Zwierają sekwencje kodujące i decydują o budowie białek, a co za tym idzie odpowiadają za mutacje prowadzące do niepokojących objawów u pacjenta. Badanie WES Premium z kolei jest procesem badawczym poszerzonym o analizę znanych części intronów w genach pacjenta. Pozwala to na dogłębniejsze poszukiwania i diagnostykę. Introny to znacznie większe elementy DNA w porównaniu do eksonów. Wiedza o nich jest jeszcze stosunkowo niewielka, ale poszerzone badania genetyczne dziecka pozwalają na postawienie odpowiedniej diagnozy również w kwestii nadwrażliwości na leki.

Badanie WES Premium – badaniem genetycznym dziecka przy zażywaniu leków psychiatrycznych

WES Premium daje odpowiedzi na pytania, czy dany lek jest bezpieczny dla pacjenta lub, czy dana dawka jest wystarczająca. Daje możliwość stwierdzenia konieczności zmiany leku lub jego podawanej ilości. Raport WES Premium obejmuje aż 89 substancji leczniczych jakie w Polsce występują w ponad 500 lekach. Są to między innymi leki o działaniu przeciwgorączkowym, leki przeciwbólowe, kardiologiczne i hematologiczne, leki stosowane przy znieczuleniu, a także leki mające swoje zastosowanie w psychiatrii. Jest to bardzo precyzyjne badanie, w którym każdą zmianę genu sprawdza się minimum sto razy. Zyskuje się wtedy pewność co do budowy genu. Lekarz genetyk na tej podstawie może postawić trafną diagnozę genetyczną i dobrać leki pod kątem wrażliwości. Jest to szczególnie istotne w zakresie leczenia psychiatrycznego, ponieważ odpowiednio dobrane leki psychiatryczne u dzieci stanowią podstawę do poprawy zdrowia psychicznego. Proces ten nie powinien być żaden sposób zaburzany.

Badania dzieci – jakie badania genetyczne wybrać przy badaniu wrażliwości na leki?

Rodzice zastanawiają się jak wybrać badanie WES. Rodzaj badania zależny jest od rezultatu, jaki chciałby uzyskać pacjent, a w przypadku dziecka rodzic lub opiekun. Przy badaniu nadwrażliwości na leki sprawdzi się doskonale badanie WES Premium, w którym analizie poddany zostaje szeroki wachlarz składników zawartych w 550 lekach dostępnych na polskim rynku. Wykonując badania u dziecka w pierwszych tygodniach życia, zwiększa się szanse na uniknięcie negatywnych skutków farmakoterapii w zakresie chorób gastrologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, a także niektórych antybiotyków. W odpowiedzi, jakie badanie wybrać należy kierować się potrzebami dziecka, jak również opiekuna lub rodzica. Duże znaczenie ma także, czy u dziecka występują objawy np. objawy autyzmu.


👉 Badania WES TRIO (dziecko + rodzice)

👉 Badanie FRAX (łamliwy chromosom X)

👉 Badanie mikromacierzy (kariotyp molekularny)