Badanie WES Profilaktyka – dla zdrowia w przyszłości

Czy badanie WES Profilaktyka to najszersze z możliwych do wykonania badań genetycznych dla dzieciBadanie WES Profilaktyka skierowane jest dla zdrowych osób – niemowląt, dzieci, dorosłych. Możemy sprawdzić i ocenić przesiewowo ryzyko choroby wrodzonej w przyszłości. Na tyle wcześnie, żeby wdrożyć ewentualne działania bardzo wcześnie. Ta forma przesiewowej diagnostyki genetycznej otwiera nowe możliwości w zakresie ochrony zdrowia najmłodszych, zanim jeszcze wystąpią jakiekolwiek symptomy chorobowe.

 

 

Czy badanie WES Profilaktyka to najszersze z możliwych do wykonania badań genetycznych dla dzieci?

Badanie WES Profilaktyka stanowi kompleksową analizę genetyczną skoncentrowaną na profilaktyce. Skupia się na wykrywaniu zmian genetycznych, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia określonych chorób w przyszłości, co jest niezwykle cenne dla rodziców pragnących zabezpieczyć zdrowie swoich dzieci oraz swoje.

Badanie WES Profilaktyka – czy padaczka i drgawki są wskazaniem do wykonania badania?

Chociaż badanie WES Profilaktyka nie jest bezpośrednio przeznaczone do diagnozowania padaczki czy drgawek, może być pomocne w rozpoznawaniu genetycznych predyspozycji do różnych stanów neurologicznych. Tym bardziej, jeżeli w rodzinie jest obciążenie.

Czy badanie WES Profilaktyka to szansa na rozpoznanie ryzyka choroby w przyszłości?

Jednym z głównych celów badania WES Profilaktyka jest wczesne wykrycie genetycznych predyspozycji do różnych chorób. Zapewnia to rodzicom cenną wiedzę umożliwiającą podjęcie odpowiednich działań oraz planowanie dalszej opieki zdrowotnej dla dziecka.

Badanie WES Profilaktyka – czy są inne rodzaje badania WES?

Oprócz badania WES Profilaktyka dostępne są również inne rodzaje badania WES, takie jak WES Standard, WES Premium i WES COMPLEX. Te badania są już jednak skierowane dla osób, u których występują objawy. Podczas konsultacji z lekarzem genetykiem zalecany jest odpowiedni rodzaj badania. Każdy rodzaj badania WES oferuje unikalne możliwości w zależności od potrzeb i sytuacji zdrowotnej.