Czym jest autyzm?

Autyzm określa się mianem poważnego zaburzenia rozwoju. Jest to zaburzenie związane z nieprawidłową pracą mózgu, którego symptomy mogą się różnić w każdym przypadku, jednak cechą wspólną są trudności w zakresie relacji społecznych. Pierwsze objawy autyzmu mogą pojawić się już po ukończeniu pierwszego roku życia dziecka. Działać należy szybko, ponieważ tylko zdecydowane kroki są szansą dla chorego na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Jakie są przyczyny autyzmu, Jak wygląda leczenie autyzmu, Czy jest możliwe wyleczenie autyzmu, Jakie badania wykonać, żeby zdiagnozować autyzm

Jakie są przyczyny autyzmu?

Jakie badania wykonać, żeby zdiagnozować autyzm?

Jak wygląda leczenie autyzmu?

Czy autyzm można wyleczyć

Jakie są przyczyny autyzmu?

Badacze od wielu lat dociekają, co może wywoływać autyzm. Wspólnymi siłami potwierdzili oni szereg czynników, które zwiększają ryzyko tego schorzenia. Pierwszym z nich jest zanieczyszczenie środowiska, czego dowiedli Gongbo Chen i Yuming Guo-profesorowie australijskiego Monash University. Częstą przyczyną autyzmu jest również zażywanie podczas ciąży poszczególnych leków. Problemem może okazać się również podeszły wiek rodziców, wcześniactwo, czy nawet geny. Ponadto przeprowadzone w 2011 roku badania, które opublikowano na łamach pisma „Pediatrics” informują, że ważne jest zachowanie odpowiedniego odstępu między ciążami.

 

Jakie badania wykonać, żeby zdiagnozować autyzm?

W pierwszej kolejności należy udać się do psychologa dziecięcego oraz logopedy. Ponadto ważnymi czynnościami są badania kału oraz moczu. Co więcej, ostatnimi czasy w wielu przypadkach dzieci cierpiące na autyzm jednocześnie mają problemy z jelitami. W związku z tym warto wykonać testy na opóźnione reakcje nietolerancji pokarmowej.

 

Jak wygląda leczenie autyzmu?

W pierwszej kolejności należy nadmienić, że autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwojowym, więc mowa tu o terapii, a nie o leczeniu. Istnieje szereg różnych terapii, które dobiera się indywidualnie do danego przypadku. Wyróżnić mogę najpowszechniejsze metody:

  • Terapia behawioralna, która polega na kształtowaniu zachowań adaptacyjnych, które rozwiną niezależność, co pozwoli na efektywne funkcjonowanie w środowisku. Jednocześnie terapeuta zwalcza niepożądane zachowania, które sprawiają kłopoty w zaaklimatyzowaniu się w otoczeniu i nie sprzyjają nauce.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dzięki wykorzystaniu w terapii dotyku, ruchu oraz wzajemnych relacji fizycznych, społecznych i emocjonalnych terapeuta u dziecka świadomość ruchów własnego działa, uczy funkcjonowania w otoczeniu i kształtuje jego uczucia.
  • Kinezyterapia jest terapią dla przypadków z obniżoną sprawnością motoryczną. Jej celem jest poprawienie dotlenienia komórek mózgowych i zrozumienie celowości ruchów poprzez ćwiczenia.

 

Czy autyzm można wyleczyć?

Wczesna diagnoza przypadłości oraz zdecydowane kroki dążące do adaptacji dziecka w społeczeństwie mogą prowadzić do poprawy funkcjonowania w stopniu równoznacznym z wyleczeniem. W większości przypadków jednak objawy autyzmu pozostają do końca życia, a można je jedynie osłabiać.

Przeczytaj więcej o: Leczenie autyzmu