ZESPÓŁ HHH – HIPERAMONEMIA, HIPERORNITYNEMIA, HOMOCYTRULINURIA

Zespół HHH (hiperamonemia, hiperornitynemia, homocytrulinuria) to choroba metaboliczna o podłożu genetycznym. Polega na występowaniu zaburzeń w cyklu mocznikowym. W organizmie znajduje się zwiększone stężenie amoniaku, co niekorzystnie wpływa m.in. na układ nerwowy.

INNE NAZWY: deficyt translokazy ornitynowej, zespół HHH – hiperamonemia, hiperornitynemia, homocytrulinemia, HHHS

ROZPOWSZECHNIENIE: brak danych

ŚMIERTELNOŚĆ: nieleczony zespół HHH może zagrażać życiu, zanotowano przypadki śmierci niedługo po urodzeniu

SPOSÓB DZIEDZICZENIA: autosomalnie recesywne (aby zachorować, obie kopie genu muszą być wadliwe)

PRZYCZYNY:

mutacje w genach ADK i/lub SLC25A1, które powodują powodujące niedobór lub zmniejszoną aktywność enzymu translokazy ornitynowej mającego wpływ na cykl mocznikowy.

OBJAWY:

Objawy mogą bardzo się różnić w zależności od przypadku, nie wszystkie symptomy są obecne u każdego chorego. Co więcej, u każdego chorego pierwsze objawy mogą wystąpić w innym wieku. Czasami są widoczne zaraz po urodzeniu.

 • wymioty;
 • senność;
 • brak apetytu;
 • śpiączka;
 • opóźnienie wzrostu i rozwoju;
 • ataksja;
 • problemy z nauką, głównie mówienia;
 • upośledzenie.

DIAGNOSTYKA:

 • badania genetyczne w kierunku mutacji powodujących chorobę – test NOVA;
 • analiza obecnych u dziecka objawów.

porozmawiaj z ekspertem
LECZENIE:

Szybkie rozpoczęcie leczenia we wczesnym dzieciństwie jest szansą na zahamowanie objawów i zmniejszenie ryzyka nieodwracalnych zmian. Terapia obejmuje:

 • dietę z ograniczeniem protein;
 • suplementację aminokwasami;
 • podawanie leków.