NIEDOBÓR TRANSKARBAMYLAZY ORNITYNY

Niedobór transkarbamylazy ornityny to choroba metaboliczna o podłożu genetycznym. Jest najczęstszym zaburzeniem cyklu mocznikowego. Polega na obecności nadmiaru amoniaku we krwi, co niekorzystnie wpływa szczególnie na układ nerwowy i wątrobę.

INNE NAZWY: deficyt OTC, wrodzony niedobór transkarbamylazy (transkarbamoilazy) ornitynowej, hiperamonemia typu II

ROZPOWSZECHNIENIE: różne dane: 1:14 000, 1:40 000, 1:77 000

ŚMIERTELNOŚĆ: nieleczona choroba może stanowić zagrożenie życia

SPOSÓB DZIEDZICZENIA: sprzężony z płcią (z chromosomem X), częściej chorują mężczyźni, ponieważ mają tylko jeden chromosom X

PRZYCZYNY:

mutacje w genie OTC, które powodują niedobór lub zmniejszoną aktywność enzymu odpowiadającego za przekształcanie mocznika – transkarbamylazy ornitynowej.

OBJAWY:

U większości dzieci objawy pojawiają się zaraz po urodzeniu (w pierwszych dniach życia). Czasami jednak choroba ujawnia się w późniejszym okresie (nawet w wieku 40-50 lat). Objawy mogą mieć różne nasilenie, nie wszystkie występują jednocześnie.

 • spadek energii, nadmierna senność;
 • zmiany skórne;
 • wymioty;
 • rozdrażnienie;
 • nadpobudliwość;
 • łamliwe włosy;
 • niechęć do jedzenia;
 • problemy ze ssaniem i połykaniem;
 • problemy z oddychaniem;
 • drgawki, niekontrolowane ruchy;
 • letarg, śpiączka;
 • uszkodzenia wątroby.

U dorosłych mogą wystąpić:

 • migreny;
 • nudności;
 • trudności z mówieniem i formułowaniem myśli;
 • dezorientacja;
 • ataksja;
 • halucynacje;
 • nieostre widzenie.

DIAGNOSTYKA:

 • badania genetyczne w kierunku mutacji powodujących chorobę – test NOVA;
 • analiza obecnych u dziecka objawów.

porozmawiaj z ekspertem
LECZENIE:

Najlepiej rozpocząć je jak najszybciej, by zmniejszyć ryzyko powikłań, w tym śmierci. Konieczna jest współpraca wielu specjalistów i dobór sposobu leczenia do zaawansowania choroby. Terapia obejmuje:

 • wysokokaloryczną dietę z ograniczeniem białka;
 • suplementację aminokwasów;
 • podawanie leków;
 • hemodializy;
 • przeszczep wątroby.