MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU VI

Mukopolisacharydoza typu VI to choroba metaboliczna o podłożu genetycznym i jedna z najrzadszych mukopolisacharydoz. W jej przebiegu w organizmie odkłada się zbyt dużo siarczanu dermatanu, co powoduje m.in. zaburzenia układu kostnego czy zaburzenia wzroku i słuchu.

INNE NAZWY: Zespół Maroteaux-Lamy’ego, MPS VI

ROZPOWSZECHNIENIE: 1:240 000-300 000

ŚMIERTELNOŚĆ: chorzy z postacią ciężką choroby i bez leczenia przeżywają do lat nastoletnich/wczesnych dwudziestych

SPOSÓB DZIEDZICZENIA: autosomalnie recesywne (aby zachorować, obie kopie genu muszą być wadliwe)

PRZYCZYNY:

Mutacja w genie ARSB powoduje niedobór enzymu o nazwie 4-sulfataza N-acetylgalaktozaminy. W konsekwencji w organizmie odkłada się siarczan dermatanu.

OBJAWY:

Zwykle po porodzie dziecko uznawane jest za całkowicie zdrowe. Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się we wczesnym dzieciństwie i nasilają się wraz z wiekiem i postępem choroby. Objawy są bardzo zróżnicowane, u każdego chorego mogą być trochę inne. Także natężenie objawów może być różne. w przypadku mukopolisacharydozy typu VI nie występuje upośledzenie umysłowe.

 • zahamowanie wzrostu;
 • nawracające zapalenia ucha;
 • częste infekcje;
 • ból pleców;
 • sztywność i przykurcze stawów;
 • problemy z samodzielnym chodzeniem;
 • kardiomiopatia;
 • zaburzenia rozwoju układu kostnego (np. skrzywienie kręgosłupa);
 • zbyt duża głowa;
 • utrata słuchu;
 • problemy ze wzrokiem;
 • dysproporcje w budowie ciała;
 • charakterystyczny wygląd twarzy.

DIAGNOSTYKA:

 • badania genetyczne w kierunku mutacji powodujących chorobę – test NOVA;
 • analiza obecnych u dziecka objawów.

porozmawiaj z ekspertem
LECZENIE:

Wczesne wykrycie choroby jest szansą na zmniejszenie postępów choroby, a szybko rozpoczęte leczenie jest bardziej efektywne. Terapia obejmuje:

 • podawanie leków;
 • rehabilitację;
 • leczenie chirurgiczne.