MUKOPOLISACHARYDOZA TYPU II

Mukopolisacharydoza typu II to choroba metaboliczna o podłożu genetycznym. W jej przebiegu w organizmie obserwuje się duży niedobór lub całkowity brak enzymu sulfatazy iduronianu, co powoduje m.in. zaburzenia układu kostnego, charakterystyczne rysy twarzy, uszkodzenia serca czy upośledzenie umysłowe (w postaci ciężkiej).

INNE NAZWY: zespół Huntera, MPS II, MPS typu II

ROZPOWSZECHNIENIE: różne dane – 1:72 000-132 000, 1: 100 000-150 000

ŚMIERTELNOŚĆ: chorzy z postacią ciężką choroby (A) umierają zwykle w drugiej dekadzie życia, z łagodną (B) przeżywają dłużej

SPOSÓB DZIEDZICZENIA: recesywny sprzężony z płcią (z chromosomem X), zwykle chorują mężczyźni, ponieważ mają tylko jeden chromosom X. Kobiety najczęściej są nosicielkami wadliwego genu, jednak wykryto kilka przypadków choroby u kobiet.

PRZYCZYNY:

Mutacja w genie IDS wywołuje niedobór enzymu o sulfatazy iduronianu. W konsekwencji w organizmie odkładają się siarczan dermatanu i siarczan heparanu, które powodują uszkodzenie komórek.

OBJAWY:

Zwykle po porodzie dziecko uznawane jest za całkowicie zdrowe. Pierwsze objawy najczęściej pojawiają się we wczesnym dzieciństwie (2-4 lata) i nasilają się wraz z wiekiem i postępem choroby. Objawy są bardzo zróżnicowane, u każdego chorego mogą być trochę inne. Także natężenie objawów może być różne.

 • nawracające zapalenia ucha;
 • zachrypnięty głos;
 • częste infekcje gardła;
 • chroniczny katar;
 • przepuklina;
 • gruba skóra;
 • sztywność i przykurcze stawów;
 • problemy z samodzielnym chodzeniem;
 • uszkodzenie serca;
 • zaburzenia rozwoju układu kostnego;
 • zbyt duża głowa;
 • powiększona wątroba;
 • powiększona śledziona;
 • niedosłuch, utrata słuchu;
 • problemy ze wzrokiem;
 • upośledzenie umysłowe;
 • dysproporcje w budowie ciała;
 • charakterystyczny wygląd twarzy.

DIAGNOSTYKA:

 • badania genetyczne w kierunku mutacji powodujących chorobę – test NOVA;
 • analiza obecnych u dziecka objawów.

porozmawiaj z ekspertem
LECZENIE:

Wczesne wykrycie choroby jest szansą na zmniejszenie postępów choroby, a szybko rozpoczęte leczenie jest bardziej efektywne. Terapia obejmuje:

 • dożylne podawanie brakującego enzymu;
 • rehabilitację;
 • leczenie objawowe.