Nasi eksperci:

dr Antoni Pyrkosz

Dr n. med. Antoni Pyrkosz

specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, specjalista neonatologii, specjalista pediatrii

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1982 r.), pediatra, specjalista neonatologii, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Pracę w poradnictwie genetycznym rozpoczął w styczniu 1983 r. – tj. od momentu powstania pierwszej poradni genetycznej, w ówczesnym województwie katowickim, której był współpomysłodawcą i współorganizatorem, podobnie jak i Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu (1993 r.), gdzie w pierwszym okresie działalności pełnił funkcję konsultanta merytorycznego ośrodka. Współzałożyciel Oddziału Śląskiego – Polskiego Towarzystwa Genetyki – 1988 r. Był również członkiem założycielem ogólnopolskiej Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu – Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest też członkiem Zespołu – Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych ds. Genetyki Klinicznej. Od 2002 r. do 2015 r. pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Genetyki Klinicznej Województwa Śląskiego. Miał i ma też uczestnictwo w kilku Towarzystwach Naukowych (PTP, PTN, PTG, PTGCz), był też członkiem Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.
*****
prof. Iwona Wybrańska

Prof. Iwona Wybrańska

Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Od 30 lat prowadzi badania w dziedzinie biochemii i genetyki, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada doświadczenie w badaniach genetycznego podłoża miażdżycy i otyłości. Prowadzi badania nad wprowadzeniem farmakogenomiki do praktyki medycznej w Małopolskim Centrum Biotechnologii.
*****
dr Renata Posmyk

Dr n. med. Renata Posmyk

specjalista genetyki klinicznej, Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2001–2009 była asystentem/wykładowcą w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMB oraz lekarzem w Poradni Genetycznej UDSK. Odbyła wymagane staże krajowe i zagraniczne oraz kursy specjalistyczne, a w roku 2007 zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej. Od 2009 roku pracuje w Poradni Genetycznej „Genetics” oraz w Klinice Perinatologii UMB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.
*****
lek. Anna Kruczek

Lek. Anna Kruczek

specjalista pediatrii i genetyki klinicznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i genetyki klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pediatrii oraz 13-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat pracuje również w Poradni Genetycznej.
*****

Lek. Iwona Płowaś

specjalista pediatrii, genetyki klinicznej oraz neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Do 2010 r. asystent w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMŁ oraz lekarz w Poradni Genetycznej USK nr 3. W 2000 r. otrzymała tytuł pediatry, w 2006 r. tytuł specjalisty genetyki klinicznej oraz w 2017 r. tytuł specjalisty neurologii. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach. Obecnie czynnie pracująca jako neurolog i genetyk kliniczny, zarówno w lecznictwie zamkniętym jak i otwartym.
*****