Nasi eksperci:

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (1982 r.), pediatra, specjalista neonatologii, genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej. Pracę w poradnictwie genetycznym rozpoczął w styczniu 1983 r. – tj. od momentu powstania pierwszej poradni genetycznej, w ówczesnym województwie katowickim, której był współpomysłodawcą i współorganizatorem, podobnie jak i Ośrodka Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu (1993 r.), gdzie w pierwszym okresie działalności pełnił funkcję konsultanta merytorycznego ośrodka. Współzałożyciel Oddziału Śląskiego – Polskiego Towarzystwa Genetyki – 1988 r. Był również członkiem założycielem ogólnopolskiej Sekcji Wrodzonych Wad Metabolizmu – Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest też członkiem Zespołu – Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych ds. Genetyki Klinicznej. Od 2002 r. do 2015 r. pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. Genetyki Klinicznej Województwa Śląskiego. Miał i ma też uczestnictwo w kilku Towarzystwach Naukowych (PTP, PTN, PTG, PTGCz), był też członkiem Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.
*****
prof. Iwona Wybrańska

Prof. Iwona Wybrańska

Katedra Biochemii Klinicznej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Od 30 lat prowadzi badania w dziedzinie biochemii i genetyki, kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Nutrigenomiki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Posiada doświadczenie w badaniach genetycznego podłoża miażdżycy i otyłości. Prowadzi badania nad wprowadzeniem farmakogenomiki do praktyki medycznej w Małopolskim Centrum Biotechnologii.
*****
dr Renata Posmyk

Dr n. med. Renata Posmyk

specjalista genetyki klinicznej, Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 2001–2009 była asystentem/wykładowcą w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMB oraz lekarzem w Poradni Genetycznej UDSK. Odbyła wymagane staże krajowe i zagraniczne oraz kursy specjalistyczne, a w roku 2007 zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej. Od 2009 roku pracuje w Poradni Genetycznej „Genetics” oraz w Klinice Perinatologii UMB. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach.
*****
lek. Anna Kruczek

Lek. Anna Kruczek

specjalista pediatrii i genetyki klinicznej

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalista pediatrii i genetyki klinicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pediatrii oraz 13-letni staż pracy w charakterze nauczyciela akademickiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od wielu lat pracuje również w Poradni Genetycznej.
*****

Lek. Iwona Płowaś

specjalista pediatrii, genetyki klinicznej oraz neurologii

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Do 2010 r. asystent w Zakładzie Genetyki Klinicznej UMŁ oraz lekarz w Poradni Genetycznej USK nr 3. W 2000 r. otrzymała tytuł pediatry, w 2006 r. tytuł specjalisty genetyki klinicznej oraz w 2017 r. tytuł specjalisty neurologii. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, kursach i konferencjach. Obecnie czynnie pracująca jako neurolog i genetyk kliniczny, zarówno w lecznictwie zamkniętym jak i otwartym.
*****