Omów wynik badania dziecka z naszym specjalistą

Wyniki badań genetycznych, które znajdą Państwo na naszej stronie są omawiane przez specjalistę – lekarza genetyka, pediatrę dr n. med. Magdalenę Annę Janeczko. Dzięki temu mają Państwo pewność, że rezultat badania genetycznego dziecka zostanie przez Państwa dobrze zrozumiany. Mogą Państwo również otrzymać dodatkowe zalecenia dla lekarza prowadzącego oraz wskazówki, jak postępować z dzieckiem.

Dr n. med. Magdalena Anna Janeczko

Dr n. med. Magdalena Anna Janeczko  jest specjalistą pediatrii i genetyki klinicznej. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i wieloletnim nauczycielem akademickim oraz autorką i współautorką licznych publikacji naukowych. Cały czas zgłębia swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i kursach a także czytanie literatury fachowej.

Dr n. med. Magdalena Anna Janeczko posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od 2004 roku jest związana z  Katedrą Pediatrii Instytutu Pediatrii UJCM w Krakowie. Odbywała tam również szkolenie specjalizacyjne z pediatrii, a po jego ukończeniu również  z genetyki klinicznej. Na co dzień spotyka się więc z bardzo trudnymi przypadkami diagnostycznymi i ma praktyczne doświadczenie w diagnostyce i leczeniu dzieci z różnymi schorzeniami o podłożu genetycznym. Pacjenci cenią Panią doktor za cierpliwość, dokładność, miłe usposobienie, doskonałe podejście do dzieci oraz dużą wiedzę.

Certyfikaty dr n. med. Magdalena Anna Janeczko